Robert Book

Robert Book

Betalexpert

Utvecklingen inom AI och maskininlärning har egentligen pågått under lång tid. Det vi sett inom AI-utvecklingen de senaste åren är dock något helt nytt, med potential att skaka om hela världen. 

Bank- och finansbranschen har legat långt fram digitalt och är idag en väldigt digitaliserad verksamhet. Det är därför naturligt att verksamheter i denna sektor bör utforska hur ni bäst kan dra nytta av och utnyttja AI-tekniken. Samtidigt finns en viss tröghet inbyggd i branschen, som är bra, kopplad till regleringar, ansvarskrav och för att förhindra oansvarigt laborerande med ett i grunden urviktigt system.

Det finns givetvis en hälsosam skepsis inom bank- och finansbranschen kring generativ AI och hur företag ska ta sig an tekniken. Det finns dock redan idag mycket som tyder på att användandet av AI har flera positiva effekter. Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit har exempelvis publicerat ett ”working paper” där de jämför två grupper av BCG-konsulter. En fick använda GPT4 och den andra inte. Resultaten från de två grupperna var tydliga. Gruppen som hade AI-stöd hade helt klart bättre resultat. 

När jag träffar representanter från bank- och finansbranschen är min upplevelse att många redan börjat fundera över var AI passar in i verksamheten. Några har tillsatt en ”Head of AI”, andra har lagt AI inom innovation och affärsutveckling, medan andra helt enkelt låter området sortera in under IT och CIO:n.

Oavsett hur du hittills har angripit AI har jag fyra medskick:

1.    Policy
Det är oerhört viktigt att ta fram en policy för AI inom verksamheten. En tydlig policy på plats kommer spara mycket tid och huvudvärk för ledningen. Det är också ett bra stöd och vägledning för personalen. Policyn och AI-arbetet kan löpa parallellt och givetvis även utvecklas över tid. Oavsett om du har en policy på plats eller inte, så är det troligt att anställda redan idag använder tjänster som exempelvis ChatGPT, varför det är viktigt med guidning och vägledning. 

2.    Transparens kring träningsdata
Vi på CGI förespråkar ett ansvarsfullt användande av AI. Här kan vi bistå med mer konkreta råd och stöd. Ett av de mest känsliga områdena just nu är hur de olika AI-tjänsterna tränar sina tjänster och var datan kommer ifrån. Frågor om upphovsrätt, integritet och sekretess är avgörande och här är det viktigt att efterfråga transparens från skaparna av tjänsterna. Det gäller inte minst inom utvecklingsområdet. Det har visat sig att AI är mycket bra på att skapa kod. Det kan bli mycket besvärliga påföljder om det visar sig att AI-tjänsterna använt upphovsrättsskyddat material här. 

3.    Utbildning
Det som kommer kräva en hel del tid av verksamheten är hur du, om och när ni inför AI-verktyg i verksamheten, bäst lär upp personalen så att de kan dra störst nytta av tekniken och dess möjligheter. Vem ska göra det? Hur ska utbildningen gå till? Hur följer du upp och ser till att alla är uppdaterade när utvecklingen går så väldigt snabbt? Det är viktigt att planera in och ta höjd för detta i en nära framtid.

4.    Allt är inte moln
För de inom bank- och finans som vill testa på att använda AI på ett strukturerat sätt i verksamheten är det värt att påpeka att alla AI-tjänster inte är enbart molnbaserade. Med tanke på branschens hårda krav på sekretess och datasäkerhet kan det vara en god idé att installera en AI-tjänst i det egna datacentret, on-prem. Det minskar riskerna och att användandet bryter mot regler eller banksekretess. Det ger därför anställda och verksamheten mer spelrum för att utforska hur de och ni kan dra störst nytta av AI.

Oavsett om du är mitt uppe i budget och planering för nästa år eller om du har siktet inställt på verksamhetens innovativa mål på längre sikt, är det min varmaste rekommendation att ha AI-teknik och dess möjligheter som en punkt på din agenda. Vi på CGI har lång erfarenhet av att inkludera olika AI-lösningar för att främja innovation och för att bistå verksamheter i att använda AI på ett ansvarsfullt sätt.

Tveka inte att kontakta mig om du är nyfiken på vad AI kan göra för just din verksamhet eller för hela ert ekosystem. 

About this author

Robert Book

Robert Book

Betalexpert

Robert Book är Vice President Consulting på CGI. Robert har lång erfarenhet av affärsutveckling, rådgivning och innovation, med över 20 års erfarenhet från bank- och betalvärlden. Han drivs av att kombinera den senaste utvecklingen inom affärsmodeller, processer, teknologier och beteenden för att förbättra, förenkla ...