Affärsvärde med IoT

IoT skapar ett mervärde med innovationer och en förbättrad upplevelse för kunden. Tack vare detta märker företag redan nu en ökad försäljning av produkter och tjänster. Men det räcker inte...

Enkla robotar sparar - smarta robotar utvecklar

Robotisering handlar i grund och botten om att använda avancerad teknik för att automatisera processer. Denna automatisering kan mycket väl börja med att eliminera enkla rutiner och manuella handgrepp vilket...

Är digitaliseringen den sminkade grisen?

De flesta av oss minns säkert när Kalle Anka och hans vänner slagit läger på en vacker utsiktsplats – som visar sig vara en kuliss framför ett nedsmutsat industriområde. Så...

Christer Samuelsson
Christer Samuelsson

Robotarna attackerar!

2017-12-14

Artificiella intelligenser som själva skapar koden till nya artificiella intelligenser, datorernas förkrossande segrar över de mänskliga mästarna i strategispelen och datorer som kör bil bättre än människor. Så vad händer...

Robert Ylitalo
Robert Ylitalo

Staden av sten, staden av data

2017-12-07

Vi digitaliserar och transformerar våra städer. Vi pratar om smarta städer men jag vill hellre se en vis stad än en smart. En vis stad skulle baseras på medborgarnas engagemang...

Martin Högenberg
Martin Högenberg

Nyfikenhetsindex ger oss innovationskraft

2017-10-06

En kund jag jobbar med mäter ”nyfikenhetsindex” på alla sina anställda. Nyfikenhet ger impulser till utforskande beteende och inlärning - väldigt bra förmågor i en värld med allt snabbare utveckling...