Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

"Hur kan vi sträva efter en cirkulär affärsmodell när våra nyckeltal för tillväxt förblir desamma?”

Den frågan ställdes nyligen i ett möte med cirka 3 000 personer som lyssnade in på en uppdatering om hållbarhet här på CGI.

Temat var ett nytt ramverk för cirkulär ekonomi där jag, i egenskap av ämnesexpert, fick frågan. Utmaningen med linjära nyckeltal såsom tillväxtprocent, när ett företag uttryckt ambitionen att gå mot en cirkulär affärsmodell, ter sig till en början inte så akut eller framträdande - men ganska snart hopar sig frågan över en hel organisation. Detta är min erfarenhet från de senaste årens ambitiösa visioner om cirkulär affärstransformation och cirkulär ekonomi. Att det är just där, vid nyckeltalen, som transformationen tar en tvärnit och ofta ter sig helt omöjlig. 

Frågan jag fick är den som alla ledare som står inför en omställning mot ett grönare bolag behöver ställa sig - hur mäter vi egentligen cirkularitet?

På mötet svarade jag att vi behöver skapa cirkulära nyckeltal för att utvärdera vår framgång.”What gets measured gets managed” låter det gamla uttrycket av Peter Drucker. När jag själv ställt ledare frågan om tillväxt i olika företag blir jag ofta fundersam när jag hör deras svar. Det är nästan som att ingen tilltalar elefanten i rummet. Varför? Låt oss reda ut det.

Men är oändlig ekonomisk tillväxt möjlig, ifall den som nu, bygger på att vi kontinuerligt producerar mer?

Ekonomisk tillväxt är i många fall en möjlighet att fortsätta utvecklas, växa i kapacitet, säkerställa ytterligare kapitalinvesteringar, ge aktieägarna en försäkran om att de har investerat sina pengar klokt och kan ge bra utdelning. Viktiga framgångsfaktorer för vilket företag som helst, till och med länder.

Men är oändlig ekonomisk tillväxt möjlig, ifall den som nu, bygger på att vi kontinuerligt producerar mer? Hur kan ständig ekonomisk tillväxt vara möjlig utan att vi totalt utarmar vår planets resurser? Det går inte. 

När det gäller nationers tillväxtmål för produktion används nyckeltalet bruttonationalprodukt (BNP). I septembernumret av The Economist och artikeln "Looking beyond BNP" beskriver författaren hur Biden-administrationen nu försöker kvantifiera den ekonomiska kostnaden för miljöförstöring. De planerar att "skapa ett nytt nyckeltal, tillsammans med BNP, som värderar hur landets resurser mår". Syftet för det nya nyckeltalet är att synliggöra avvägningen mellan tillväxt och hållbarhet, eftersom det så tydligt finns en.

Ytterligare ett exempel är ”Clean Air Act”, USA:s primära federala luftkvalitetslag, avsedd att minska och kontrollera luftföroreningar i hela landet. En av effekterna av denna lag blev att anställda ökade sin produktivitet med 3% per år (The Economist, 2022). Det omtalade ESG-mätetalet (miljö-, social- och styrningsmätning samlat till ett KPI), är fortsatt kritiserat för dess alltför otydliga innebörd, så det är tyvärr till väldigt liten hjälp i det faktiska hållbarhetsarbetet som sker i ett företag.

För att försöka omvandla en linjär affärsmodell till en cirkulär och hållbarare modell behöver vi helt nya nyckeltal.

Jag vet att det är möjligt för företag att vara kreativa och tänka bortom tillväxt, dels på grund av mina uppdrag, men även från andra exempel som det skrivits om i media. Ett av detta många nog känner till är Patagonia, den amerikanska friluftsjätten, som i september tog det  första steget mot att verkligen leva upp till sina värderingar. Grundaren Yvon Chouinard gjorde planeten jorden till sin enda aktieägare, genom att donera hela företaget och dess framtida vinster till en välgörenhetsorganisation (The Guardian, 2022). 

Att transformera en affärsmodell kräver innovation. Innovation kräver investering och mod. För att försöka omvandla en linjär affärsmodell till en cirkulär och hållbarare modell behöver vi helt nya nyckeltal. Det i sin tur kräver att vi slutar värdera företag på enbart tillväxt. Tillväxt förbättrar inte nödvändigtvis livet för människorna eller planeten, vilket faktiskt borde vara målet för alla företag som anstränger sig för att bli mer hållbara.

Det går att designa om system, det är faktiskt bland det mest spännande jag vet. Så låt oss tänka bortom tillväxt och tillsammans skapa framtidens nyckeltal för en klimatpositiv framtid.

Är du mer intresserade av hur vi kan hjälpa dig att se över hur er affärsmodell kan bli mer cirkulär? Läs om våra Sustainability & ESG tjänster.

About this author

Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

Rut Meyersson Afrell är en Business Designer med expertis inom regenerativa affärsmodeller, innovation och cirkulär ekonomi. Hennes fokus är inom retailindustrin, där hon erbjuder sina kunder expertkompetens inom cirkularitet, affärsmodells- och serviceinnovation. Hon har varit konsult till de största retailbolagen i världen inom bland annat ...