Inom handeln har det länge satsats på digitala initiativ, som att bygga online-närvaro, att satsa på digital hantering av sortiment, kassaterminaler och självutcheckning i butik. Trots att svensk handel under lång tid varit digitalt ambitiösa finns det mycket kvar att göra.

Mette Pettersen cgi
Mette Pettersen, Director
Consulting Services Retail

När CGI intervjuade 111 beslutsfattare från verksamhet och IT inom retailbranschen om deras prioriteringar är förbättrad kundupplevelse, driva IT-modernisering och cybersäkerhet de tre viktigaste IT-prioriteringarna. Det indikerar att branschen fortfarande brottas med en hel del system och IT-miljöer som inte matchar verksamhetens behov av att driva innovation och sin affär framåt. 
Mette Pettersen, Director Consulting Services Retail på CGI, kommer ofta i kontakt med företag inom handeln som behöver hjälp med sina IT-miljöer. 

En förutsättning för att kunna attrahera kunder och att vässa sin konkurrenskraft framöver är att bygga en solid digital grund, säger Mette Pettersen. För att kunna göra det krävs att IT-miljön har en tydlig arkitektur och att alla funktioner, delar eller system är integrerade på ett enhetligt sätt. Problemet är ganska utbrett och till och med företag som utvecklats direkt för e-handel kan ha dessa utmaningar. 

Utan en tydlig strategi och arkitektur för IT-miljön blir det svårt att utveckla nya moderna tjänster eller att uppgradera och förnya de tjänster som redan finns. Det blir också svårt att skapa en förbättrad kundresa genom hela flödet. 

Med en central och enhetlig miljö blir det enklare att få tillgång till och förstå hur kunder agerar och var flaskhalsar och kundproblem uppstår, säger Mette Pettersen. Det gör att verksamheter kan skapa ingående planer och aktiviteter för att stärka kundlojaliteten och bättre kunna planera för framtiden. 

Verklig data och data om verkligheten

CGI hjälper verksamheter att förnya sin IT-miljö och bygga en solid digital grund för verksamheten. Ett av de viktigaste områdena inom retail är dock att skapa förutsättningar för att ta hand om och utnyttja data. 

För att kunna bli effektivt datadriven måste det finnas en central källa till tillförlitlig information i realtid, säger Mette Pettersen. Det ger också ett enhetligt data- och rapporteringslager för hela verksamheten, som gör det enklare att se var förbättringspotentialen är störst och att kunna fatta beslut på rätt underlag. Dessutom blir det enklare att göra analyser och att alla delar av verksamheten har tillgång till samma ”verklighet”. 

Förutom lång erfarenhet av att modernisera och integrera IT-miljöer på ett effektivt sätt har CGI också utvecklat konceptet Unified Commerce. Unified Commerce handlar inte om att ersätta alla existerande system och leverantörer med en enda ny lösning. Det handlar mer om att minska komplexiteten och utnyttja paketerade lösningar som möter många behov. I Unified Commerce är lösningarna från många olika partner samlade på en plattform.

Unified Commerce innebär att verksamheter inom handeln inte bara kopplar ihop de kanaler som kunderna interagerar med, utan du kopplar också ihop alla datakällor i verksamheten, som exempelvis produkt-, lager-, order- och kunddata i en gemensam plattform, där du kan komma åt och använda denna data i realtid, säger Mette Pettersen. Med en sanning och full transparens över alla kontaktpunkter kan du ge kunderna en enhetlig upplevelse under hela köpresan och ge dem den mest relevanta och personifierade upplevelsen som går.

Woman in front of a computer

Säkerheten måste prioriteras 

Med ett ökande antal cybersäkerhetshot, stora mängder dataintrång och en verksamhet som är helt beroende av att digitala system är uppe och snurrar, blir också säkerhet en viktig del för handeln, som ofta sitter på mycket information om kunder och betalningar. 

Att skapa en enhetlig plattform för IT-miljön gör också att säkerheten blir enklare att överblicka och hantera, säger Mette Pettersen. Idag måste säkerhet vara med som ett prioriterat område i varje enskild funktion eller system. Att hantera känslig kundinformation på ett säkert sätt är viktigt för kunderna, men också för hela varumärket. Men en säkerhetsincident kan också innebära att system låses, vilket gör att hela verksamheten måste ligga nere, med stora intäktsbortfall som följd. 

Med en Unified Commerce-strategi blir det enklare att adressera säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt då det är tydligare hur systemet hänger ihop och därmed enklare att applicera säkerhet. 

Modern handel på kundernas villkor

Vi på CGI är en av de få IT- och konsultföretagen med erfarenhet, kompetens och expertis över hela det digitala spektrat och med stor erfarenhet av att arbeta med handel. Våra experter hjälper många av världens ledande aktörer inom detalj- och partihandel, eCommerce, logistik och kundrelationer. CGI:s erbjudande sträcker sig från strategi till att realisera verkligt värde, både för företag och deras kunder. Unified Commerce spänner över e-handel, Point of Sales, supply chain, lagerhantering och marknadsföring. 

 


 

Behöver ditt företag hjälp med dessa frågor?

Boka ett kostnadsfritt strategisamtal med en av våra Unified Commerce-experter

 


 

A world in a biosphere

Vad är Unified Commerce?

Unified Commerce är mer än bara flera försäljningskanaler; det handlar om att skapa en heltäckande, sammanhängande och anpassningsbar kundupplevelse över alla touchpoints i företagets försäljningsstruktur.

Läs mer om Unified Commerce ->