Molnet, The Cloud eller datamolnet, är ett begrepp som används för att beskriva en samling datorresurser och tjänster som är tillgängliga över internet. Istället för att lagra data och programvara på en lokal dator eller server, kan du ta hjälp av molntjänster för att lagra och komma åt dina data och applikationer, oavsett var i världen du befinner dig. Det enda som krävs är att du har tillgång till internet. 
Det finns knappt något stort företag idag som skulle klara sig utan molntjänster. Att beställa IT-lösningar via molnet gör det möjligt för företag att agera agilt samtidigt som det frigör stora resurser. Resurser som ni kan använda till allt från att minska kostnader till att vässa er servicegrad eller öka er konkurrenskraft.

Som ni märker är molnet ett brett och svårdefinierat begrepp men i den här guiden tänkte vi ge oss på ett försök. Du kommer bland annat lära dig om olika typer av molntjänster, vilka de ledande molnleverantörerna på marknaden är, fördelar med cloud based systems, med mera. Utöver detta kommer vi även gå in på några av riskerna och nackdelarna med att övergå helt till ett molnbaserat system utan tillräckliga kunskaper eller förberedelser.
 
Denna artikel har till syfte att ge dig en bättre överblick över molnet. När det är dags att flytta hela eller delar av er verksamhet till molnet kan CGI hjälpa er att hitta en långsiktig och skräddarsydd lösning utifrån era unika behov och önskemål. Läs mer om vår process för att bygga upp en fungerande molnmiljö här

Fördelar med molnet

I det föregående stycket berörde vi snabbt några av fördelarna med molntjänster. Nu tänkte vi gå in mer i detalj på vad företag har att vinna på att flytta över delar av sin verksamhet till molnet. 

De viktigaste fördelarna med molnlösningar är att de är kostnadseffektiva, skalbara och flexibla. Genom att använda molnbaserade tjänster slipper man investera i dyr hårdvara och infrastruktur. Vidare behöver man inte anställa en IT-expert för att hantera och underhålla systemet. Uppdateringar och underhåll sköts istället av leverantören som också vanligtvis en högre kompetens vad gäller säkerhetsåtgärder än vad enskilda företag kan ha. 

Molntjänster kan även enkelt skalas upp eller ned beroende på behov. På så vis kan ni alltid sitta med en perfekt dimensionerad lösning utan att behöva göra detaljerade prognoser eller riskabla investeringar. 

Tack vare molnet kan ni även erbjuda mer flexibla lösningar för era anställda. Tillgänglighet via molnet möjliggör arbete hemifrån, vilket har blivit en mycket eftertraktad jobbförmån i efterdyningarna av coronapandemin. Slutligen kan molnet hjälpa er organisation med att effektivisera rutiner och processer så att mer tid och resurser kan frigöras till det som verkligen räknas – att utveckla ert företag och få det att växa. 

Nackdelar med molnet

Trots fördelarna med molnet finns det även några nackdelar som organisationer och användare bör vara medvetna om. För de flesta företag är begränsad kontroll, sekretess och integritet för data det viktigaste argumentet mot att flytta över sin verksamhet till molnet. Som beställare av molntjänster är ni beroende av att er leverantör kan tillhandahålla säker datalagring och -hantering. Detta betyder att om leverantören skulle utsättas för en attack eller driftstörning så kan detta påverka era data och applikationer. Det var detta som hände 2021 när Coop tvingades stänga 800 butiker på grund av en cyberattack mot molnleverantören Kaseya
Utöver datasäkerhet och integritet så kan kostnadsfrågan eventuellt ses som en nackdel. Molntjänster kan vara dyra, särskilt om ni har stora datamängder eller behöver avancerade funktioner. Vidare kan det svårt att förutsäga kostnaderna eftersom de kan variera beroende på användning och datavolymer.

Olika typer av molntjänster

Sedan molnet lanserades i början av 2000-talet har dess huvudsakliga användningsområde varit att lagra filer och data på internet. Gratis molntjänster som Google Drive och WeTransfer är idag en självklar del våra liv och används av nästan alla internetanvändare – både privat och i yrkeslivet. 
Molnet har dock fler användningsområden än lagring och delning. När det kommer till molnbaserade lösningar för företag finns tre vanliga molntjänster man ofta stöter på: PaaS, IaaS och SaaS. Här följer en snabb genomgång av dessa begrepp.

Platform as a Service (Paas) 

Med PaaS får ni tillgång till en plattform där ni kan utveckla, testa och distribuera era applikationer. Plattformen består vanligtvis av en utvecklingsmiljö, databashantering och andra verktyg som behövs för att bygga och köra applikationer. Microsoft SQL är ett välkänt exempel på en molnbaserad plattformstjänst.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Denna typ av tjänst ger er tillgång till infrastruktur som t.ex. en virtuell maskin, lagring, nätverk och annan grundläggande IT-infrastruktur. De virtuella maskinerna i IaaS ger er möjlighet att installera och köra era egna applikationer och programvara. De två dominerande IaaS på marknaden är Microsoft Azure och AWS.

Software as a Service (SaaS)

SaaS är en typ av molntjänst som ger er åtkomst till programvara som en tjänst. Istället för att köpa och installera programvara på era egna datorer och servrar, betalar ni en avgift för att få använda programvaran via internet. Populära SaaS-tjänster är bland andra e-post, CRM-system och projektledningstjänster. 

Vilka olika typer av moln finns det?

Som vi nämnde i inledningen så är moln ett brett område
Tvärtemot vad man kanske kan tro så är molnet inte en enhetligt och kollektivt datamoln, utan består av mängder av privata och offentliga moln som fyller olika syften. 
Här ska vi gå igenom de vanligaste typerna av cloud systems: 

Offentligt moln

Ett offentligt moln (public cloud) är en molntjänst som är tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att servrar, lagringsutrymme och applikationer delas mellan flera användare, och tjänsterna är tillgängliga via internet. Offentliga moln erbjuder oftast skalbarhet, flexibilitet och användarvänlighet. De är också mer kostnadseffektiva eftersom kostnaderna delas mellan flera användare. Nackdelen är att säkerheten kan vara en utmaning, eftersom flera användare har tillgång till samma resurser och data. 

Privat moln

Ett privat moln är exklusivt för ett enda företag eller organisation och är vanligtvis inrättat och underhållet av företaget självt eller av en tredjepartsleverantör. Eftersom endast en organisation har tillgång till resurserna, är privat moln mer säkra än offentliga moln. De är också mer anpassningsbara och kan skräddarsys efter företagets specifika behov. Nackdelen är att det är en dyr lösning eftersom det enskilda företaget måste stå för alla kostnader. 

Hybridmoln

En hybridlösning skulle kunna sammanfattas som det bästa av två världar. Här används både privata och offentliga moln för att uppnå maximal flexibilitet och skalbarhet. Genom att använda offentliga moln för de delar av verksamheten med lägre säkerhetskrav kan man dra fördel av allt från lägre kostnader till smarta funktioner.
På samma sätt används de privata molnen för att säkerställa att företagets mer affärskritiska och känsliga data är skyddade. Hybridmoln är en populär lösning hos företag med avancerade ERP-system. 

Läs mer om Hybrid Cloud och hur det fungerar. 

Multi cloud

Multi cloud är en hybridlösning där ett privat moln kombinerats med offentliga moln från två eller fler molnleverantörer. Detta gör att företag i behov av komplex IT-infrastruktur kan ta till vara fördelarna med varje plattform. 

Att välja molnleverantör till sitt företag

Att välja rätt molnleverantör för ert företag kan vara en utmanande uppgift, men det finns några faktorer som ni kan överväga för att hitta den mest lämpliga leverantören för er verksamhet. Först och främst behöver ni identifiera era behov. Behöver ni till exempel datalagring, databas och analysverktyg eller räcker det med en mindre lösning? 

Väljer ni någon av de större aktörerna kan ni anpassa och uppdatera er molnlösning i takt med att företaget växer. Har ni å andra sidan inte lika stora behov av skalbarhet och avancerade funktioner kan ni spara pengar genom att välja en billigare leverantör. Var dock noga med att inte låsa fast er i för långa kontrakt. Att sitta på en underdimensionerad molnlösning kan nämligen bli en bromskloss när det är dags att skala upp ert företag. 

Lika viktigt är att molnleverantören kan tillhandahålla fullgoda säkerhetsfunktioner som till exempel kryptering, brandväggar och flerfaktorsautentisering. Se till att de uppfyller standarder som SOC 2 och PCI DSS. Analysera även vilka affärskritiska data ni ska hantera i era interna system och vilka data ni vill föra över till molnet. 

Andra faktorer att ta i beaktande när ni ska välja molnleverantör är till exempel support och service. När ni väljer molnleverantör är det viktigt att se till att de erbjuder bra support och service, särskilt om ni inte har någon med kompetens av molntjänster internt. Se till att leverantören har en lättanvänd kundportal, tillgänglig support dygnet runt och tillräckliga resurser för att hjälpa er.

Att välja en molnleverantör är en viktig beslut för din verksamhet, så ta er tid att noga utvärdera alternativen och välj en leverantör som passar era behov och budget. 
Vill ni ha hjälp med att välja molnlösning för er verksamhet? Se våra erbjudanden inom molntjänster här

Implementering av molnsystem

På CGI hjälper vi stora företag och offentliga verksamheter att implementera skräddarsydda molnlösningar anpassade efter deras behov och förutsättningar. 
För att övergången till ett molnbaserat ska gå så smidigt som möjligt har vi tagit fram ett ramverk för planering, uppbyggnad och drift av molnlösningar, kallat Plan, Build & Run. Genom denna strukturerade metod kan vi tillsammans skapa en molnlösning som passar er verksamhet, både idag och imorgon. 

I webinaret nedan kan ni lära er mer om hur en framgångsrik implementering av molntjänster ska gå till, samt vilka risker en otillräckligt underbyggd molnmigration kan medföra. 

 

 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.