Henrik Ahlén
Henrik Ahlén

2021 blir startåret för distansmonitorering i klinisk drift

2020-09-16

Hälften av Sverige befolkning har en eller flera kroniska sjukdomar. Deras behandling kräver en mycket stor del av sjukvårdens resurser. Att införa distansmonitorering kan därför vara avgörande för att klara...

Matilda Richter
Matilda Richter

Så kan handeln hjälpa konsumenterna att göra hållbara val

2020-09-03

Vi ser idag flera trender kopplade till hållbar konsumtion inom detaljhandeln. Rapporter från bland annat Sveriges konsumenter visar att vi människor vill handla mer hållbart, men att våra faktiska beteenden...

Greger Berglund
Greger Berglund

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2020-09-02

Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk...