CGI:s verksamhet bygger på en princip om att alla våra medarbetare ska ha rätt till lika karriärmöjligheter, oavsett roll och bakgrund. Därmed arbetar vi kontinuerligt med att både skapa och upprätthålla en vänlig och inspirerande arbetsmiljö, som främjar respekt mellan våra medarbetare och välkomnar alla på lika villkor. 

En vision vi har är att alla CGI:s medarbetare ska få möjlighet att vara sig själva på jobbet. Vi tror starkt på att en välkomnande arbetsmiljö skapar sunda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas på egna villkor och utifrån sina egna intressen. En välkomnande arbetsmiljö kan även bidra till att medarbetare kan slappna av med sina kollegor, vilket frodar varje individs välmående. På CGI ska helt enkelt inte din bakgrund, ditt kön, din religion, hudfärg eller sexuella läggning påverka de möjligheter du får genom din anställning. Det som värderas är våra medarbetares brinnande intressen och viljor att utveckla sina kompetenser. 

Som medarbetare inom CGI är det inte din bakgrund, vart du kommer ifrån eller hur du identifierar dig som värderas högst, utan din nyfikenhet, vetgirighet och ditt intresse för de områden som CGI är verksamma inom, säger Henrik Andersson, konsult på CGI. Jag upplever att CGI har en syn på att alla medarbetare kan bidra med något, trots att du kanske är nyexaminerad eller har varit verksam inom andra områden tidigare. Utifrån vad jag har upplevt är CGI även väldigt bra på att uppmuntra unga att testa på och utforska nya områden, för att hitta de områden som de är mest intresserade av och vill bredda sina kompetenser inom. 

På CGI har vi som mål att skapa en vänskaplig atmosfär, eftersom det gör det roligare för våra medarbetare att gå till jobbet. Om någon skulle uppleva det motsatta, har vi därmed flertalet rutiner på plats för att säkerställa att värderingarna efterlevs. Alla medarbetare uppmanas att anmäla, till närmsta ledare eller HR om de själva känner sig utsatta eller upplever att någon annan blir utsatt. En handlingsplan mot trakasserier och diskriminering finns även utarbetad då ingen form av kränkningar accepteras på arbetsplatsen. På CGI vill vi tillsammans omvandla verklig insikt till handling. För att nå det målet krävs en arbetsmiljö där alla får vara sig själva och utvecklas på sina egna villkor. 

En kultur där vi respekterar våra kollegor och behandlar alla som man själv vill bli behandlad, gör att vi blir bekväma i våra roller och därmed vågar yttra våra synpunkter, berättar Henrik. Jag upplever att denna kultur skapar en trevligare arbetsplats. Kulturen är enligt mig även ett tecken på att CGI är en modern arbetsgivare, redo för ett generationsskifte där människors hälsa, välbefinnande och lika värde står i centrum.

 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här