Anette Lindblom

Anette Lindblom

Director Consulting Expert - Public Sector Sweden

Var hamnade din kommun i Svenskt Näringslivs kartläggning av det lokala företagsklimatet? Funderar du på hur du kan hjälpa din kommun att ranka er högre? Det har vi på CGI svaret på!

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. En hög rankning visar på att kommunen främjar och möjliggör företagande lokalt. Visst är det så att alla Sveriges kommuner är unika med olika förutsättningar och utmaningar – men alla har möjligheten att påverka sin rankning i listan.

Företag spelar en central roll i samhället. Beslut om att etablera eller avveckla en verksamhet har stor påverkan på den lokala omgivningen, inte minst vad gäller anställningar, skatteintäkter och servicenivå.

Se till företagens behov

Är företagsklimatet i den lokala omgivningen bra, är det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. När vi pratar om vad som påverkar företagande är det ofta på nationell eller internationell nivå diskussionen hamnar, i regleringar och lagkrav. I Sverige har dock stora delar av det offentliga uppdraget decentraliserats och kommuner har stor möjlighet att själva påverka företagsklimatet i sin närmiljö. Det handlar exempelvis om tillstånd och tillsyn, om bemötande och att ha en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Syftet med att ranka kommuners lokala företagsklimat är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Undersökningen utgörs av enkätsvar från 32 000 företag och statistiska faktorer från SCB och UC. För att kunna höja er rankning behöver ni veta vad företagare letar efter och vad de anser åtråvärt. Det är till exempel allmänt känt att företag ofta har bråttom och inte vill vänta, men att ändra processer kan ta tid, även om det på lång sikt också är något som behöver göras för att attrahera såväl nya som redan etablerade företag.

Företagare i förstaplacerade Vårgårda kommun, hyllar framför allt kommunens kompetenta anställda. Inte heller detta är något man kan göra en quick-fix på. Däremot finns åtgärder och initiativ man kan ta till för att relativt enkelt höja sin kommuns rankning – redan till nästa år.

Datadrivet företagsklimat – en satsning från CGI

För en blomstrande företagsverksamhet lokalt behövs en fruktbar omgivning som ser till att de grundläggande behov som finns och som främjar framtidsmöjligheter. För att hjälpa kommuner dels att klättra på listan, dels att bli en attraktivare plats för företag, lanserar vi nu tjänsten Datadrivet företagsklimat.

Tjänsten grundar sig i Svenskt Näringslivs kartläggning av det lokala företagsklimatet och de parametrar undersökningen bygger på, så som service, bemötande, handläggningstider och infrastruktur. Flera aspekter som kan vara viktiga när företag ska bestämma sig för att etablera sin verksamhet i en kommun finns inom it- och digitaliseringsfrågor. De är ofta enkla att komma åt och åtgärda och därför ett relativt enkelt sätt att höja kommunens rankning. Sveriges kommuner är generellt digitalt mogna, men för att få ut mest möjligt av sin digitalisering kan det krävas hjälp och guidning, en del i varför vi nu lanserar den här tjänsten för kommuner.

Datadriver företagsklimat är svaret på frågan vad din kommun gör för att främja företagsklimatet. Det är en kostnadseffektiv tjänst som snabbt ger mätbara resultat och kan hjälpa er att höja er rankning redan till nästa år. Eftersom kostnaden för tjänsten dessutom faller under upphandlingsgränsen, kan vi påbörja arbetet direkt och skapa resultat redan till våren.

Arbetet genomförs av våra konsulter i nära samarbete med ansvariga på din kommun för att få ett verksamhetsnära resultat. Arbetet innebär att en analys görs, som berättar vilka hål som finns och hur de kan bäst åtgärdas, på kort och lång sikt.

CGI har över 30 års efterfanhet av arbete med kommuner. Vi har kontor på 30 platser runt om i hela landet, vilket innebär att vi finns där du är. Vi förstår vikten av det lokala och ser dina möjligheter såväl som utmaningar.

Jag har själv arbetat med it- och digitaliseringsfrågor för kommuner i mer än 25 år. Jag och mina kollegor som arbetar med utveckling och digitalisering av offentlig sektor förstår vikten av att vara digital för att attrahera nya såväl som etablerade företag. Vill du veta mer om tjänsten får du gärna höra av dig till mig.

About this author

Anette Lindblom

Anette Lindblom

Director Consulting Expert - Public Sector Sweden

Anette Lindblom har gedigen branschexpertis inom kommuner på CGI. Anette har över 25 års erfarenhet från it-branschen och har arbetat med affärsutveckling och digitalisering av offentlig sektor under stora delar av sitt yrkesverksamma liv. Med ansvar för flera av våra största kommunkunder vet hon vilka ...