Birgit Wahlström är socionom och har mer än 10 års erfarenhet som handläggare och chef inom kommunal socialtjänst. Hon jobbar nu som strateg för Treserva och har sedan 1996 arbetat i flera olika roller på CGI med att utveckla IT-stöd för socialtjänsten och byggt upp en stor kompetens inom området. Birgits nyckelområden är att omvärldsbevaka och skapa insikter runt framtidens behov och krav inom e-hälsoområdet.