En man med en surfplatta

Varför välja eArkiv?

Lagar om arkivering berör i stort sett alla organisationer och eArkiv hjälper dig att arkivera dina dokument och filer digitalt på ett säkert sätt. Bristfälligt fungerande arkiv leder till en rad problem, som till exempel godtycklig åtkomst, bristande sekretess, höga driftskostnader och förlorad arbetstid. Att hantera och underhålla ett arkiv kräver specialistkompetens. Därför väljer allt fler organisationer att köpa arkivfunktionen som tjänst, vare sig det gäller det elektroniska arkivet, eArkiv, eller pappersarkivet.

2+ miljarder
arkiverade dokument
1+ miljon
användare
100+
kunder

Fördelar med eArkiv

Helhetslösning

eArkiv inkluderar allt du behöver för din outsourcade arkivering.

Expertis

CGI är en trygg, stark och långsiktig helhetsleverantör. Vi arkiverade data för vår första kund redan 1996.

Obegränsat

Alla dokument som arkiveras i eArkiv lagras i CGI:s kapacitetstjänst (SAN), där de alltid finns tillgängliga med ett obegränsat lagringsutrymme.

Kostnadseffektivt

Du behöver inte investera i applikationer, servrar, datahallar, säkerhetslösningar, drift och support.

Alltid tillgängligt

eArkiv ger enkel tillgång och sökbarhet så att handlingar och dokument finns arkiverade på ett fungerande sätt. Lagar om arkivering berör i stort sett alla organisationer och handlingar och dokument arkiveras enligt svenska förordningar.

Miljövänligt

Minskar användandet av papper och transporter.

Två personer vid en skräm som visar en dashboard över en projektplanering
En kvinna som ler och skrattar

Vad ingår i eArkiv?

eArkiv är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. Dina dokument lagras med hög säkerhet och tillförlitlighet så länge det behövs. För dokument med extra höga säkerhetskrav kan vi även erbjuda ett arkiv där all data är krypterad vilket är lämpligt för känsliga uppgifter som kreditkortsnummer, personuppgifter och motsvarande uppgifter.

Med eArkiv kan du definiera vilka nyckelbegrepp som varje dokument ska indexeras utifrån. För återsökning används antingen vårt webgränssnitt eller så integreras arkivet sömlöst med ert befintliga verksamhetssystem via vår webservice. De arkiverade dokumenten är alltid tillgängliga online för återsökning och presentation för den som har rätt behörighet. eArkiv är dimensionerat för att klara av mycket stora volymer och dokumentflöden. Du kan dra nytta av styrkan i en stor och stabil arkivlösning och ändå bara betala för det utrymme du använder.

Exempel på användningsområden för eArkiv

eArkiv kan lagra bl a fakturor, verifikationer, order, kontrakt, rapporter, lönebesked och leveransdokument. Dokumentformat som eArkiv stödjer är bl a : PDF, AFP, Word, Excel, Linedata, Bitmap, CALS, DICOM, GIF, JPEG, Microsoft dok., Lotus dok., PCX, PDF/A, PNG, RTF, ASCII text och TIFF.

Kom igång enkelt med eArkiv

Tack vara lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här startar ni upp eArkiv

eArkiv kan enkelt integreras med våra tjänster för skanning, utskrift och andra in- och utdatatjänster. Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov men de genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

Processbild som visar hur du kommer i gång med eArkiv