När Kramfors kommun såg över sina behov av processer och systemstöd i socialtjänsten fokuserade man bland annat på effektivisering genom att automatisera manuellt arbete.
Efter en analys av behoven och av möjliga lösningar valde man att skriva ett nytt avtal med CGI och leverantörens beprövade välfärdslösning Treserva. 

Kramfors kommun genomförde 2022 en kartläggning och analys av befintliga och framtida behov som var aktuella. Man konstaterade att verksamhetssystemet för kommunal hälso- och sjukvård behöver stödja och effektivisera verksamhetens arbetsprocesser samt ersätta ett omfattande manuellt arbete. Det var även viktigt att systemet har stöd för lagring genom integration till digitalt e-arkiv samt möjliggör statistikuttag för analys och verksamhetsuppföljning.

Valet föll på CGI:s välfärdstjänst Treserva eftersom helhetslösningen uppfyller Kramfors kommuns behov av bland annat funktionalitet, prestanda och säkerhet. Kramfors kommun har använt Treserva sedan 2011 och CGI får nu fortsatt förtroende att leverera välfärdstjänsten under ytterligare sju år, med en förlängningsoption på sammanlagt åtta år. 

”CGI:s Treserva-erbjudande passar oss och våra krav. Det hjälper oss att ta kommunens verksamhet dit vi vill – att göra verksamhetskritiska system effektivare och pålitligare – och det känns mycket tryggt att fortsätta vår gemensamma resa framåt”, säger Berit Fällström, avdelningschef, Kramfors kommun.

Genomgripande förbättringar

I effektiviseringsprojektet kartlades verksamhetens arbetsprocesser och Treservas konfigurering som resulterade i förbättringsförslag på hur Kramfors kan optimera ärendeflöden, funktioner och rutiner. Välfärdssystemet ger användaren digitalt stöd och effektiviserar arbetsprocesser som resulterar i mer tid för att möta till exempel demografiska utmaningar. Med de nya lösningarna ökar effektiviseringen i hela verksamheten vilket även frigör tid till andra värdeskapande aktiviteter. 

”Kommunerna arbetar idag hårt för att dels fortsätta leverera stödet till medborgarna samtidigt som finansiella och demografiska faktorer gör arbetet utmanande. Genom att på ett säkert sätt automatisera de manuella rutinerna och med modern teknik öka kvaliteten på analys och rapportering hjälper vi kommuner som Kramfors att frigöra sina egna resurser för utveckling av nya och förbättrade tjänster, säger Arne Hulding, Director Consulting Delivery och ansvarig för Treserva på CGI.  

För att öka digitaliseringstakten i Kramfors kommun har fokus lagts på att vidareutveckla olika funktionella lösningar. Några exempel är: 

  • Modulen PIX-ersättning: möjliggör automatiserad handläggning och utbetalning av det tidskrävande och tidigare manuella arbete för hantering av habiliteringsersättning inom funktionshinderområdet.
  • E-arkiv: funktionen är en högt prioriterad tjänst eftersom Västernorrland är ett intensivdataområde, vilket innebär att all dokumentation bevaras för framtida forskning. Treservas lösning ”Digital Avställning” möjliggör kommunens fortsatta plan för en hållbar hantering av digital information.
  • Treserva Data Warehouse Premium (TDW): en ny funktion som är ett modellerat datalager och innehåller avpersonifierad data. Med TDW Premium kan Kramfors kommun enkelt skapa statistikrapporter för att kunna ta fram till exempel kvalitativa och strukturerade verksamhetsuppföljningar.

”CGI har haft ett långt och gott samarbete med Kramfors kommun. Det känns väldigt kul att få möjlighet att visa att vi kan fortsätta leverera välfärdstjänsten Treserva som möter kommunens behov, när kraven på kommunen, rörande allt från användarvänlighet till förändrad lagstiftning, blivit alltmer omfattande. Vi värdesätter samarbetet med Kramfors oerhört mycket, och ser fram emot att se hur kommunens verksamheter och medarbetare kan utvecklas med hjälp av våra tekniska lösningar och tjänster”, säger Arne Hulding.

För mer information, besök Treserva - ett heltäckande system för e-hälsa - välfärd | CGI Sverige