E-handeln i Sverige växer med en otrolig kraft, men transporterna för att få hem varorna är fortfarande miljömässigt ohållbara. Samhället behöver nu se ett utökat samarbete mellan transportföretagen för att kunna leverera till konsumenter på ett klimatsmart sätt och samtidigt minska både ljudnivå och trafikflöden inne i storstäderna, menar CGI Business consultings expertteam på hållbarhet, e-handel och logistik. Här diskuterar teamet hur en sådan lösning skulle kunna se ut och hur de själva arbetar med frågan.

"E-handeln har ökat betydligt på sistone och framförallt hemleveranserna. Även äldre personer har under coronakrisen blivit mer vana vid att beställa både mat och sällanköpsvaror hem till dörren. E-handeln beräknas också att fortsätta öka stadigt. Prognosen är att närmare 50 procent av alla inköp kommer att göras online och uppåt 75 procent via hemleveranser år 2040. Vi måste därför redan nu se över infrastrukturen så att den är fungerande och hållbar", säger Sven Frisk, expert inom e-handel på CGI Business Consulting.

E-handeln beräknas fortsätta öka stadigt. Prognosen är att närmare 50 procent av alla inköp kommer att göras online och uppåt 75 procent via hemleveranser år 2040.

"Som konsultbolag kan vi inte ensamma styra mot en hållbar e-handel, men däremot kan vi vara en avgörande pusselbit i våra kunders hållbarhetsresor. Vi bidrar till morgondagens samhälle genom att göra det vi är experter på, som förändringsledning, strategiarbete och logistikfrågor, och att applicera det på våra kunders utmaningar inom hållbarhet. Som konsultbolag har vi ju fördelen att kunna bygga upp kunskap från flera olika branscher som vi kan använda för att koppla ihop aktörer och hitta synergieffekter", säger Matilda Richter, ansvarig för affärsutveckling inom CGI hållbarhet.

CGI Business consulting arbetar mycket med dagligvarubranschen och ser nu en stor potential i att optimera värdekedjorna, bland annat när det gäller hur man hanterar logistik och flöden.

Nu arbetar vi på CGI med ett projekt som utgår från det ökade trycket på e-handeln och de transportörer som levererar varor hem till konsumenterna. Konsumenter ställer allt högre hållbarhetskrav på handeln, både på leveranser och förpackningar, och där behöver e-handlarna och transportörerna vara en aktiv del av utvecklingen. CGI har tagit fram en modell för hur hållbara leveranser skulle kunna se ut, och hoppas att tillsammans med andra aktörer kunna arbeta för en koordinerad lösning.

Fördelarna med samordnade transporter är många: färre kilometer, mindre utsläpp, mindre trafik i städerna och lägre bullernivåer.

"Kortfattat kan man beskriva det som att det nu är väldigt många transportörer som kör parallellt med leveranser från e-handeln. Vi frågade oss om man inte skulle kunna samordna transporterna och på så vis minimera antalet kilometer som körs med varje paket", berättar Nils Leijonhufvud, expert inom logistik på CGI Business consulting.

"Modellen bygger på att transportörerna lämnar varorna till en miniterminal för omlastning, hemleverans eller till leveransbox där det även ska finnas möjlighet att göra returer. Därifrån är tanken att en samarbetstransportör står för den slutgiltiga hemleveransen, alternativt att konsumenten kan hämta sin leverans från leveransboxen som även denna bör vara transportörsneutral", fortsätter han.

Egentligen är inte samordning mellan enskilda aktörer något nytt. Bankerna kom överens om att ha gemensamma bankomater och mobiloperatörerna har gemensamma master. Kommunernas renhållningstransporter från hemmen utförs normalt av en upphandlad operatör för att ta några exempel. Därför borde även hemleveranser kunna ske samordnat, menar Sven Frisk:

"Fördelarna med samordnade transporter är många: färre kilometer, mindre utsläpp, mindre trafik i städerna och lägre bullernivåer. Vi på CGI står redo att bidra med kompetens inom e-handel, transporter och logistik. Om vi också kan få se initiativ till samarbeten mellan transportorganisationerna så tror jag att vi kan börja jobba fram en långsiktig lösning för hållbara leveranser". 

Mer information

  • Ta del av presentationen Hållbar E-handel - finns det? som Nils Leijonhufvud och Sven Frisk höll under CGI:s hållbarhetsvecka i slutet av augusti 2020. Se videon på YouTube
  • Läs mer om CGI:s hållbarhetsarbete 
  • Läs om hur vi på CGI kan hjälpa ditt företag med hela kedjan av den digitala transformation som krävs för att ge konsumenter en sömlös upplevelse, öka personifieringen och möta förväntningarna på nya erbjudanden, produkter och tjänster.