Transport och logistik

Resource center

Årets Handels- och logistikstad är en utmärkelse som årligen delas ut av CGI och vi har nöjet att presentera att Årets handels- och logistikstad 2021 har tilldelats Eskilstuna. ”Utvecklingen inom handel och logistik påverkar idag hela Sverige och är ett...

Möjligheten att få vara delaktig i projekt med inspirerande syften, varierande och utmanade arbetsuppgifter och flexibla arbetstider är några anledningar till varför Artin Hamparsomian väljer CGI. Idag jobbar han som applikationskonsult inom affärsområdet Manufacturing och Transportation. Berätta mer om din...

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Vi vet saker som andra inte vet

11 November 2020 Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med...

Insikter från CGI:s globala undersökning sammanställda i nytt white paper Varje år genomför vi på CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT...

E-handeln i Sverige växer med en otrolig kraft, men transporterna för att få hem varorna är fortfarande miljömässigt ohållbara. Samhället behöver nu se ett utökat samarbete mellan transportföretagen för att kunna leverera till konsumenter på ett klimatsmart sätt och samtidigt...

CGI och MTR Nordic har ingått ett avtal om att skapa en ny digital upplevelse för pendlarna i Stockholms kollektivtrafik. Syftet med samarbetet är att förbättra stockholmarnas upplevelse av kollektivtrafiken med hjälp av exempelvis bättre störningsinformation. Pendlarna kommer att kunna...

16 Februari 2015 CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått fortsatt förtroende att som utvald partner bidra till och utveckla det totala IT-stödet för DB Schenkers verksamhet i Sverige och delar av Europa. Det är fjärde generationens outsourcingavtal som parterna tecknar och under det...