Årets Handels- och logistikstad är en utmärkelse som årligen delas ut av CGI och vi har nöjet att presentera att Årets handels- och logistikstad 2021 har tilldelats Eskilstuna.

”Utvecklingen inom handel och logistik påverkar idag hela Sverige och är ett viktigt område för CGI. Vi vill gärna vara med och lyfta fram goda exempel som vi alla kan lära oss av och som inspirerar till vidareutveckling inom dessa områden. Därför har vi som tradition att varje år utse årets svenska handels- och logistikstad. Det är en svår men givande uppgift för våra konsulter att välja bland de goda exempel vi idag ser i Sverige”, säger Sven Frisk, erbjudandeansvarig inom Logistik på CGI.  

Motiveringen till utmärkelsen

“Med ett imponerande entreprenörskap och ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla företagande och arbetstillfällen, har Eskilstuna 2021 definitivt placerat sig på kartan som ett nav för den växande digitala handeln i Sverige. Ledande handlare och varumärken som IKEA, Amazon, Coop, Apoteket AB och Frode Laursen har det senaste året valt Eskilstuna som ort för sina nyetableringar.   Eskilstuna Logistikpark med tillhörande kombiterminal har idag ett väl utvecklat helhetskoncept för lagerytor, transporter med bil, tåg och flyg samt för bemanning. Man arbetar också framåtriktat med elektrifiering och miljövänliga transporter.”

”Detta är extra roligt tycker vi på CGI-kontoren i Mälardalen. Det visar att Mälarregionen har en viktig strategisk placering utifrån ett handels- och logistikperspektiv. Här finns många företag, kommuner och aktörer som är motiverade och villiga att satsa på att driva utvecklingen framåt för att nå ett mer effektivt och hållbart samhälle”, säger Karin Thellengard, Business Consultant, engagerad inom Hållbar Logistik på CGI:s Västeråskontor.  


Om CGI

CGI grundades 1976 och är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet. Vi arbetar inom 21 branscher och från över 400 platser runt om i världen, där vi levererar kompletta, skalbara och hållbara IT- och affärstjänster som utformas globalt och levereras lokalt. Läs mer om oss www.cgi.com och träffa några av våra konsulter på CGI Mälardalen.