Starkare tillsammans, ständigt i rörelse, är vårt medarbetarlöfte. Vi tror på teamet och på att olika kompetenser och infallsvinklar skapar de bästa lösningarna. Laget före jaget, tillsammans med möjligheten att utvecklas individuellt och kunna påverka både sin egen situation och företaget i stort, är grundpelarna i vår medarbetarplattform. Vi har även fyra teman som beskriver hur vi som medlemmar agerar mot varandra och ute i uppdrag.

Våra fyra teman

Nyfikna

Vi är alltid öppna för nya idéer, vi lyssnar aktivt och hittar sätt att kontinuerligt utvecklas.

Modiga

Vi tänker nytt, är uppriktiga i våra råd och har självförtroende nog att gå rakt på sak, ​utan floskler.

Omtänksamma

Vi bryr oss om varandra, utgår ifrån våra olika behov och är generösa med vår kunskap.

Framåtriktade

Vi agerar med övertygelse och fokuserar på det som är viktigt för att få saker ​att hända.

Årets Handels- och logistikstad 2021

"Mälarregionen har en viktig strategisk placering utifrån ett handels- och logistikperspektiv. Här finns många företag, kommuner och aktörer som är motiverade och villiga att satsa på att driva utvecklingen framåt för att nå ett mer effektivt och hållbart samhälle."

Eskilstuna: Årets handels- och logistikstad

Amanda Andersson

Amanda Andersson på CGI

”Det bästa med CGI är utvecklingsmöjligheterna”

Träffa Amanda som är driftansvarig och koordinator i e-tjänsteleveransen.

Läs mer om Amanda

Emma Malmkjell

Emma Malmkjell på CGI

”Var inte rädd att ta dig för nya utmaningar!”

Träffa Emma som jobbar som webbutvecklare inom UX.

Läs mer om Emma

Raymond Anneborg

Raymond Anneborg på CGI

”Mitt fokus ligger på verksamhetsarkitektur och AI”

Träffa Raymond som är Senior Business Consultant med inriktning mot AI.

Läs mer om Raymond

Sara Al-Kadhimi

Sara Al-Kadhimi på CGI

”Det är detaljerna som är avgörande”

Träffa Sara som är BI-konsult och jobbar med Power-BI och Tableau.

Läs mer om Sara

Ylva Helmersson

Ylva Helmersson på CGI

”Att jobba med logistik är som att spela tetris”

Träffa Ylva som är senior applikationskonsult inom SAP MM/WM.

Läs mer om Ylva

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 4000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.