Stockholm, Sverige, 15 Maj 2014

- Förlänger avtal om utveckling och förvaltning av applikationer för både interna och externa användare

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, får fortsatt förtroende av PostNord för applikationsutveckling och -förvaltning av huvuddelen av PostNords applikationsportfölj. Avtalet inkluderar SAP och andra applikationer för både interna och externa användare. Avtalet är giltigt fram till maj 2017.

Samarbetet mellan PostNord och CGI sträcker sig tillbaka till 2010, då PostNord valde att outsourca applikationsutveckling och –förvaltning för att genom fokus på kontinuerlig förbättring sänka kostnader och öka kvaliteten i tjänsteleveransen. Avtalet förlängs nu och avgörande faktorer för beslutet var CGI:s starka lokala närvaro i Norden i kombination med ytterligare stärkt leveransförmåga via CGI:s globalt omfattande kapacitet och breda kompetens inom Application Management.

- CGI har uppdaterat sin leveransmodell vilket innebär att det nu finns goda möjligheter att få till en leverans med god kvalitet och till rätt kostnad. Modellen innebär att PostNord får en flexiblare leverans med hög tillgänglighet. Vi ser framemot att få jobba tillsammans med CGI, säger Joss Delissen, CIO på PostNord.

- Det är oerhört glädjande att PostNord valt oss som strategisk partner och att även i fortsättningen vara en del av att realisera den potential som finns i utvecklingen av PostNord, säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI. Det förnyade förtroendet stärker ytterligare vår position som den ledande partnern inom Application Management.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com  

 

Om PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på postnord.com.

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.