Stockholm, Sverige, 16 Februari 2015

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått fortsatt förtroende att som utvald partner bidra till och utveckla det totala IT-stödet för DB Schenkers verksamhet i Sverige och delar av Europa. Det är fjärde generationens outsourcingavtal som parterna tecknar och under det mångåriga samarbetet har IT-leveransen kontinuerligt utvecklats för att möta Schenkers behov av ett modernt, effektivt och verksamhetskritiskt IT-stöd. Avtalet är tecknat för fyra år med option på förlängning med totalt två år, och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

Leveransen, som omfattar bland annat teknisk och applikatorisk IT-drift, arbetsplatstjänster och servicedesk, är nu fullt ut uppbyggd utifrån formen för ”capacity-on-demand”, det vill säga tjänster som efterfrågas rörligt utifrån de volymer som behövs. Den här modellen har utvecklats betydligt de senaste åren på grund av de betydande kostnadsbesparingar som kunderna kan uppnå. Skalbarheten medför en flexibel och kostnadseffektiv leverans som kontinuerligt och på ett enkelt sätt formas efter DB Schenkers aktuella behov.

Som ett ledande transport- och logistikföretag har DB Schenker högt ställda krav på en stabil och säker IT-leverans. Företagets affärskritiska applikationer måste fungera dygnet runt.

- Det är oerhört viktigt för oss att vi har en IT-partner som verkligen har förmågan att förstå vår verksamhet och bidra till utvecklingen av vårt totala IT-stöd, säger Stig Broberg, ansvarig för IT-upphandlingar i DB Schenker Sverige. Genom att förlänga samarbetet med CGI försäkrar vi oss om fortsatt hög kvalitet, tillgång till spetskompetens när vi verkligen behöver den och samtidigt får vi en kostnadseffektiv leverans.

- DB Schenker har stor förståelse för hur man kan använda IT för att effektivisera sina affärsprocesser och hur IT är ett självklart stöd för verksamhetens kontinuerliga utveckling, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI. Vi har genom vårt långa samarbete skapat en mycket nära kund – och leverantörsrelation som gör att vi har kunnat bygga upp djup kunskap om DB Schenkers verksamhet. Det har varit en mycket viktig del i det nu förnyade avtalet och vi ser fram emot att även fortsättningsvis få tillgodose DB Schenkers nuvarande och framtida behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Carlson, Presskontakt för CGI i Sverige, tel: 073-398 0119
E-post: anna.carlson@cgi.com
 

Om Schenker
DB Schenker ingår i Deutsche Bahn Group och är en ledande leverantör av
internationella transport- och logistiktjänster. Med cirka 95 000 medarbetare runt hela världen erbjuds avancerade logistik- och transporttjänster som möter kundernas krav på kvalitet, enkelhet och miljöansvar.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.