11 September 2023

Vi har tecknat ett femårigt avtal, med en möjlig förlängning på upp till fyra år, med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att implementera ett nytt PACS och system för avancerad rekonstruktion, ett IT-system för hantering av lagring, tillgång, delning och granskning av digitala radiologiska bilder.

Det nya systemet kommer att förse SLU med ett avancerat bildsystem som kan mäta sig med de bästa universitetssjukhusen i Sverige. Det nya systemet kommer att stödja och förbättra både forskningen och veterinärmedicin vid SLU.

"Vi är mycket glada och stolta över att SLU har valt CGI som huvudpartner för att leverera och implementera det nya och mycket avancerade PACS-systemet. Kraven på oss som partner är mycket höga och SLU:s val av CGI för denna strategiska lösning bekräftar kompetensen hos våra experter och vårt starka partnerskap med den ledande leverantörer av PACS-lösningar", säger Staffan Willstrand, Senior Vice President BU Sweden West & South på CGI.

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för ett hållbart liv. Dessutom finns SLU:s Universitetsdjursjukhus som kombinerar praktisk djursjukvård med utbildning och forskning. Bilddiagnostik är en viktig del av denna verksamhet. Med det nya PACS-systemet kommer de olika verksamheterna inom SLU att enklare kunna analysera och jämföra både nya och historiska data för en mängd olika modaliteter, bland annat MRT, DT, scintigrafi, röntgen och ultraljud. Det ingår även system för att hantera bilder, både internt och med externa parter.

"På SLU har vi ambitionen att ligga i den absoluta toppklassen internationellt och vi vill också använda avancerad digital teknik för att öka kvaliteten i vår verksamhet, något som CGI och det nya PACS kommer att bidra till", säger Margareta Uhlhorn, Veterinärchef Bilddiagnostik, SLU. "Det nya systemet kommer att hjälpa oss i vården och behandlingen av djuren och underlätta både diagnostik, undervisning och forskning i verksamheten".

Enligt avtalet ska CGI ansvara för installation, konfiguration, migrering, utbildning, underhåll och support av PACS-systemet, som baseras på GE HealthCares Edison TruePacs med 3D-visualiseringsmodulen AW Server. Dessutom ska CGI leverera en samverkansportal, som gör att SLU enklare kan hantera arbets- och remissflöden inom organisationen, men också med externa vårdgivare.

För mer information

Robert Almqvist
Director Communications
Robert.almqvist@cgi.com
+46 76 948 02 94


Om CGI

CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende företag inom IT- och affärskonsulttjänster. Med 91 500 konsulter och specialister över hela världen levererar CGI en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärsrådgivning till systemintegration, managed IT och business process services samt egenutvecklade lösningar. CGI arbetar med kunder genom en lokal relationsmodell kompletterad med ett globalt leveransnätverk som hjälper kunder att digitalt omvandla sina organisationer och påskynda resultat av sina investeringar. CGI:s rapporterade intäkter för räkenskapsåret 2022 är 12,87 miljarder CAD och CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB).