Doktorn tar temperaturen på en liten flicka i väntrummet på kliniken.

Frigör tid och resurser för det viktigaste – Patienten

Smart Realtidspositionering håller kontroll över era tillgångar och möjliggör en ökad nyttjandegrad av befintliga inventarier, vilket skapar en säkrare och stabilare arbetsmiljö genom översikt för proaktivt underhåll och kalibrering. Detta leder även till ökad livslängd och patientsäkerhet. När nyttjandegraden ökar, ges mer tid till patienten. Genom att genomföra underhåll i rätt tid kan livslängden förlängas, vilket minskar kostnaderna genom att senarelägga nya inköp.

Fullständig kontroll över vårdens utrustning i realtid

Med Smart Realtidspositionering säkerställs att verksamheten har fullständig kontroll över var tillgångar finns i realtid, vilket möjliggör en ökad nyttjandegrad av befintliga inventarier. Genom denna lösning kan vi implementera smarta, säkra, ekonomiska och tidsbesparande arbetssätt samtidigt som gör att vi kan frigöra mer tid till patienterna.

Effektiv och optimerad utrustning

Optimerad utrustning effektiviserar arbetsflödet och sparar värdefull tid för både vårdpersonal och medicinteknisk personal. Genom att visa vårdutrustningens position i realtid och signalera akuta stopp, planerade uppdateringar och brister underlättas arbetet och ökar säkerheten.

Införande

CGI erbjuder ett erfaret team med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa optimala införanden. Vi tar ansvar för hela införandet och erbjuder en skalbar lösning med stegvis införande för att ni enkelt skall komma igång. Det ger er möjlighet att börja använda tjänsten, samt se över förbättringsmöjligheter för arbetssätt och rutiner. För att säkerställa att lösningen är användbar på sikt, erbjuder vi en långsiktig plan för införandet. 

Vidareutveckling, drift & support

Vi tar fullt ansvar för vidareutveckling, drift och support och ger er stöd och hantering efter införande som säkerställer korrekt och optimalt användande av tjänsten. Kontinuerlig vidareutveckling av lösningen där vi sköter livscykelhantering och underhåll av tjänsten, samt fortsatt utbildning.