Lena är senior konsult inom CGIs nationella ehälsoteam och har erfarenhet inom flera verksamhetsområden. Processledare inom framtidens hälso- och sjukvård, utvecklingschef för strategisk fastighetsutveckling och ansvarig för verksamhetsdriven fastighetsutveckling för stora projekt.

Med mer än 20 års erfarenhet av att leverera värde till framför allt offentliga kunder har Lena en djup expertis av att transformation i komplexa projekt, organisationers chefer och medarbetare. Lena har arbetat som projektledare, utbildare av examinatorer för kvalitetsgranskning, utvecklingschef fastighet och konsult. Lena har också varit coach åt chefer i olika strategiska transformations och utvecklingsprojekt. I dessa roller har Lena levererat högkvalitativa hållbara förbättringsprocesser. Lenas långa bakgrund med erfarenheten av att skapa systematiserat förbättrande arbetssätt inom hälso- och sjukvård, där både huvudprocesser och stödprocesser varit medverkande, för att nå effektmål möter det behov som efterfrågas.