Personer har stående möte vid digital skärm

Visualisering skapar förutsättningar för ökat medarbetarengagemang

Visualisering av data som inflöde av patienter, kö och produktionsplan leder till en ökad involvering och engagemang från medarbetare, detta i sin tur ökar medvetenheten och verksamhetens förmåga att hantera bemanning och nå mål.
 

PKS från långsiktiga mål och budget till daglig styrning

Vårdens allt bättre informationssystem och mer omfattande informationsmängder innebär ständigt nya möjligheter för en förbättrad produktions- och kapacitetsstyrning.

Införande och förbättring av produktions- och kapacitetsstyrning kräver dock översyn av hela den logiska kedjan från strategisk plan och budget till veckoplaner och daglig styrning där alla roller som är involverade och påverkade av styrningen behöver delta och bidra med kunskap och förslag.

Vi på CGI har lång erfarenhet av att införa och förbättra produktions- och kapacitetsstyrning i vården och stödjer och hjälper er att bygga er egen förmåga att leda en balanserad verksamhet som möter patienternas behov.

Patienten ler mot kvinnlig läkare.

 

PKS - En del av erbjudandet inom Informationsdriven vård

Produktions- och kapacitetsstyrning är en del av CGI’s erbjudande inom informationsdriven vård vars mål bland annat är att: optimera vårdresultatet per kostnad över hela vårdsystemet, förbättra resultat genom bättre processer/strukturer, samt minska onödigt resursutnyttjande och kostnader. Genom att nyttja ett gemensamt datalager som utgångspunkt där en gemensam faktabaserade bild av aktuellt läge och utvecklingen vården ges.

 

 

Arbetsprocess för Produktions- och kapacitetsstyrning