IT-programmerare arbetar vid dator i kontrollrum för datacentersystem.

Optimera vårdverksamheten 

Command Center (GEHC CC) är utformat för att effektivisera hälso- och sjukvårdsverksamheter från daglig drift till strategisk produktions- och kapacitetsstyrning och personalplanering. Med sin modulära struktur kan GEHC CC anpassas för varje unikt vårdsystem. GEHC CC integreras med olika existerande informationskällor för att ta emot data, oavsett om det är från klientens moln eller datacenter för att ge en holistisk överblick med realtidsinformation för att skapa direkta handlingsbara insikter. GEHC CC är en skalbar lösning i både funktionalitet och omfattning. Genom funktioner som att analysera vårdkapacitet i realtid, prioritera sängplacering och förutsäga framtida arbetsbelastningar kan GEHC CC hjälpa till att upprätthålla effektivitet och högkvalitativ vård i verksamheten.

34 %
reducerad genomsnittlig väntetid för en patient på akutmottagningen innan tilldelad vårdplats*
34
nya sjukhussängar motsvarade den operationella effektiviteten med GEHC CC*
 
12 h
reducerad vårdtid för vuxna patienter**

* Baserat på resultat från Humble River Hospital ** Baserat på resultat från Tampa General Hospital

Vad erbjuder Command Center?

Planering och arbetsflöden 

Command Center (CEHC CC) erbjuder effektiv planering och förbättrade arbetsflöden inom vården. Med CEHC CC kan du effektivisera din verksamhet och öka tillgängligheten till vård samtidigt som du minimerar risker och förbättrar kvaliteten. Genom funktioner för sortering, filtrering, sökningar och varningar kan du optimera arbetsflöden och dra nytta av kontinuerligt uppdaterade "best practice".

Realtidsinformation

Command Center erbjuder konstant uppdaterad realtidsinformation från olika informationssystem, vilket eliminerar manuellt arbete och håller dig informerad om det senaste inom vården. Med centraliserat informationsflöde kombineras data från befintliga IT-system för att skapa insikter och förbättringsmöjligheter. Genom att sätta informationen i sammanhang kan du eliminera flaskhalsar och ta välgrundade beslut som stödjer din verksamhet.

 

Beslutsstöd

Command Center erbjuder också beslutsstöd genom smarta AI-algoritmer som levererar insikter och möjliggör informerat beslutsfattande. Beslutsunderlagen är handlingsbara och ger dig möjlighet att fatta snabbare och mer medvetna beslut för att förbättra vårdkvaliteten och effektiviteten i din verksamhet.

Kvinnliga analytiker tittar på KPI-data

Realtidsövervakning, beslutsstöd och optimering

Command Center är ett kraftfullt verktyg som ger vårdgivare och ledare den nödvändiga informationen för att fatta snabba och informerade beslut. Med realtidsdata och analyser kan du optimera vårdprocesserna, förbättra patientflödet och säkerställa högkvalitativ vård. Dess flexibilitet gör det möjligt att anpassa sig till olika vårdmiljöer och behov, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för effektiv vårdhantering.

 

Införande

CGI erbjuder ett erfaret team med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa optimala införanden. Vi tar ansvar för hela införandet och erbjuder en skalbar lösning med stegvis införande för att ni enkelt skall komma igång. Det ger er möjlighet att börja använda den tekniska plattformen och användargräns-snittet, samt se över förbättringsmöjligheter för arbetssätt och rutiner. För att säkerställa att lösningen är användbar på sikt, erbjuder vi en långsiktig plan för införandet. 

Vidareutveckling, drift & support

Vi tar fullt ansvar för vidareutveckling, drift och support och ger er stöd och hantering efter införande som säkerställer korrekt och optimalt användande av tjänsten. Kontinuerlig vidareutveckling av lösningen där vi sköter livscykelhantering och underhåll av systemet, samt fortsatt utbildning.