Ett hjälpmedel för patienten att vara delaktig

Medixine Suite används för behandling både av kroniska diagnoser och av tillfälliga tillstånd såsom hjärtsvikt, hypertoni, diabetes, astma, kol, demens och lunginflammation. Den används också för uppföljning av operationer och av Covid-19.

 • Involvera närstående och samordna vård- och omsorgspersonal tidigt i vårdprocessen
 • Bli uppmärksammad på när patientens hälsotillstånd försämras
 • Anpassa behandling och medicinering utifrån patientens symtom och sjukdomsprognos
 • Leverera vård oavsett var patienten befinner sig
   

Ladda ner broschyr

4,4 dagar
är den genomsnittliga ledtiden för behandlingsbeslut (minskat från 22 dagar)*
34% och 65%
mindre risk för dödsfall och för återinläggning**
2 400 – 3 600 €
Minskad kostnad per patient i slutenvård per år***

*HIMSS mHealth Physician Task Force, 2014, ** Cochrane Library Literature Review, Structured telephone support or telemonitoring programmes for patients with chronic heart failure ***Eksote Pilot in numbers: 13.1.2016-7.4.2016 10 patients, 3 doctors, 4 nurses, 1.197 measurements

Vi erbjuder ett helhetsåtagande, från införande till driftstöd

Vi stöttar 21 av 21 av Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner och fler än hundra kommuner Vårt tjänsteutbud omfattar:

Vi är en helhetsleverantör som erbjuder oss att genomföra införandet av egenmonitorering, antingen som ett helhetsåtagande eller som utvalda tjänster.

 

Exempel på tjänster
 • Mål- och visionsworkshops
 • Nyttokalkyl och Business Case
 • Organisation och styrmodell
 • Projektledning
 • Förändringsledning och nyttorealisering
 • Utbildning
 • Användarsupport
 • Installation
 • Integration
 • Drift och teknisk support
 • Logistik

 

Två personer som går igenom en rapport