Kerstin Engman

Kerstin Engman är seniorkonsult på CGI inom hälsa, vård och omsorg där hon i huvudsak verkat sedan 1980-talet. Hennes expertområden, förutom mycket god verksamhetsinsikt, är verksamhetsutveckling och förändringsledning. Kerstin är starkt involverad i CGI:s satsning på egenmonitorering.

From this author

Vi behöver inte bara fler händer – vi behöver att det händer! 

22 April 2022 Jag har två vuxna barn. Från tidiga år har de spelat dataspel, hängt på olika chattforum, spelat Snake på mobilen (snarare än att ringa med den alltså). De har aldrig ägt någon bankbok eller prenumererat på någon tidning (efter Bamse och Kalle Anka). De äger inte och vill inte ha någon ...

Hur viktig är doktorn för min hälsa?

25 Mars 2022 I det svenska bondesamhället fanns tre auktoriteter: skolläraren, prästen och doktorn. Krasst uttryckt är varken skolläraren eller prästen några auktoriteter i vårt samhälle längre, men hur är det med doktorn?  Är det doktorns ord som gäller och måste hen i så fall uttala dem direkt till mig vid ...

Förändringsledaren – din ROI-hjälte!

24 Februari 2022 Return of investments, ROI är avkastningen på en investering, det vill säga förhållandet mellan nettovinst och kostnader. Det betyder att om kostnaderna för att införa en ny organisation, ett nytt arbetssätt eller ett nytt system blir höga minskar förstås vinsten eller nyttoeffekten, i alla fall på ...