Kerstin Engman

Kerstin Engman

Senior konsult, e-hälsa

Jag har två vuxna barn. Från tidiga år har de spelat dataspel, hängt på olika chattforum, spelat Snake på mobilen (snarare än att ringa med den alltså). De har aldrig ägt någon bankbok eller prenumererat på någon tidning (efter Bamse och Kalle Anka). De äger inte och vill inte ha någon armbandsklocka (förutom Apple Watch då…). De tar emot räkningar och andra viktiga meddelanden i Kivra. De älskar (nåja…) Skatteverkets deklarationstjänst! Ja ni fattar. De är digitala ut i fingerspetsarna. 

Hur kan det vara möjligt att välutbildad personal sitter med tidbokningar i telefon?

När de behöver kontakt med vården försöker de logga in för att boka tid till sina respektive vårdcentraler. I alla fall i Stockholm är det en omöjlighet. Man får skriva ner sitt problem, sedan går det tre till fyra dagar innan det kommer ett svar som säger att ring din vårdcentral. Likaså om de får en kallelse till folktandvården med en tid som behöver bytas – ring! Kallelser till screeningundersökningar kommer med snigelposten, det vill säga på papper i kuvert. Likaså kommer undersökningsresultatet den vägen. 

Hur kan det vara möjligt? 

Hur kan det vara möjligt att så lite av automatiserade och digitala tjänster används i vården? Hur kan det vara möjligt att välutbildad personal sitter med tidbokningar i telefon? Hur kan det vara möjligt att med den resursbrist vi hör om både dagligen och stundligen, vi ser personal som skulle kunna fokusera på patienter, istället sitter i telefon och med administration? Hur kan det vara möjligt att inte möta den efterfrågan på digitala tjänster som så många förväntar sig? En omfördelning av vårdens resurser som dessutom skulle kunna, åtminstone delvis, hantera den bristsituation vi ser idag. 

Vårdens resurser räcker inte till – det vill vi ändra på tillsammans med vår partner Doctrin som sedan 2016 erbjuder digitala lösningar för att öka effektiviteten och förbättra den medicinska kvaliteten i vården.  

Med Doctrins vårdplattform kan patienten påbörja sin vårdkontakt när och var som helst. Oavsett sökorsak eller tid på dygnet är en första digital kontakt alltid tillgänglig. Man loggar in tryggt och säkert med BankID. I lugn och ro kan man fylla i sin kontaktorsak och sina frågor. De dynamiska formulären anpassas till sökorsak, kön, ålder och symtom för en situationsanpassad och personcentrerad anamnes. Anamnesen ställs automatiskt samman till en heltäckande och överskådlig rapport som gör det möjligt att fatta medicinska beslut på kort tid. Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som ska tas emot av vilken profession, så att varje patientärende triageras till rätt vårdnivå. Det handlar alltså om lättanvända, delvis automatiserade kommunikationsverktyg, oavsett om kontakten påbörjas av patienten eller vårdgivaren. Förenklat samarbete och enklare kommunikation mellan enheter med intakt datasäkerhet ger effektivare flöden och en mer personcentrerad vård. 

Med Doctrins plattform har vårdgivare kunnat möta 33 procent fler patienter per timme jämfört med innan, samtidigt har antalet patienter som återkommande träffat samma läkare ökat med över 49 procent.

För det är faktiskt möjligt att genom digitalisering både öka effektiviteten och samtidigt förbättra kvaliteten i vården. Med Doctrins plattform har vårdgivare kunnat möta 33 procent fler patienter per timme jämfört med innan, samtidigt har antalet patienter som återkommande träffat samma läkare ökat med över 49 procent. Och hela 95 procent av patienter som använt plattformen rekommenderar den till andra. Med digitala lösningar som utgår från vårdpersonalens behov, blir det enklare att ge vård där effektivitet inte sker på bekostnad av kvalitet.  

Vi på CGI och på Doctrin inser att ensam inte är stark och tillsammans möter vi vården med ett av marknadens allra starkaste erbjudanden. Samtidigt konstaterar vi att även om det självklart behövs fler händer, behövs det också att det händer – digitaliseringen. Med stöd av nya och ändrade arbetssätt omfördelar vi resurser till dit där de gör bäst nytta – i patientmötet! 

Vill du veta mer om hur CGI kan hjälpa dig med din digitalisering inom hälso- och sjukvården?

About this author

Kerstin Engman

Kerstin Engman

Senior konsult, e-hälsa

Kerstin Engman är seniorkonsult på CGI inom hälsa, vård och omsorg där hon i huvudsak verkat sedan 1980-talet. Hennes expertområden, förutom mycket god verksamhetsinsikt, är verksamhetsutveckling och förändringsledning. Kerstin är starkt involverad i CGI:s satsning på egenmonitorering.