Johan Anderhag har lång erfarenhet i arbete med att realisera digitalisering inom utilitybranschen sektor med över 10 år i olika roller.