Johan Anderhag har över 15 års erfarenhet av att jobba med kommunal verksamhet, där huvudfokus är energisektorn. Johan har stor kunskap och erfarenhet av värdebaserad försäljning samt stor passion för affärsutveckling med digitalisering, IoT, och self service som de viktigaste områdena.