Machine Learning, blockchain, DOM och IoT är inte längre luddiga buzzwords. Det är verktyg som du redan idag kan använda för att skapa effektivare försörjningskedjor och i förlängningen nöjdare kunder. Flera tillverkande företag har redan påbörjat sin digitala resa, men långt ifrån alla. Nu behöver de som inte kommit igång inse att det är dags att ta två steg istället för ett. Verktygen finns där, men också all den kunskap du behöver för att du ska kunna ta täten istället för att hamna på efterkälken.

Effektivare supply chain med modern teknik

I takt med att kundernas behov och förväntningar förändras krävs nya tillvägagångssätt för att bemöta dem. Ett viktigt steg för att förbättra kundupplevelsen är att bygga anpassningsbara och agila försörjningskedjor som gör det möjligt att svara på plötsliga förändringar längs vägen.

Verktygen finns redan, men också den kunskap och en erfarenhet som behövs för att kunna utnyttja dem optimalt.

Svenska industriföretag har fortfarande en relativt låg nivå av digital mognad, men allt fler får upp ögonen för hur modern teknik kan användas för att skapa effektivare försörjningskedjor. Du har knappast undgått att läsa om Machine Learning, DOM, blockchain och IoT. Men vad du kanske inte vet är att det inte längre är några luddiga buzzwords – det är fullt fungerande teknologier som du kan implementera i din verksamhet redan idag. Verktygen finns redan, men också den kunskap och en erfarenhet som behövs för att kunna utnyttja dem optimalt. 

Intelligent materialförsörjning möter kundernas efterfrågan

Allt fler företag börjar intressera sig för Artificiell intelligens (AI), och hur tekniken kan stödja dem i deras affärsprocesser. Prognoshantering är ett område där det både finns systemstöd och en tydlig nytta. Manuella prognosberäkningar i Excel är idag vanligt förekommande, men med stöd av Azure machine learning är det nu möjligt att få prognosförslag baserat på historisk försäljning. Grundtanken är att prognoserna blir mer tillförlitliga ju mer systemet får träna. Resultatet blir att du kan jobba i kortare cykler och möta den efterfråga du faktiskt har, baserat på historisk data.     

Effektivare transporter med blockchain

Analysen är bara en del av arbetet för att möta kundernas behov och förväntningar. En annan del handlar om fysiska transporter. Blockchain-teknik förutspås revolutionera området och just nu pågår det flera intressanta projekt för att utforska vilka möjligheter som finns.

Blockchain är en teknik som ofta förväxlas med bitcoin, men även om kryptovalutan bygger på blockkedjor finns det betydligt fler användningsområden. I transportsammanhang gör blockchain-tekniken det möjligt att utbyta transaktioner mellan två parter utan att gå via en tredje part. I och med att godset registreras vid varje händelse får du bättre spårbarhet och säkrare leveranstider. 

I transportsammanhang gör blockchain-tekniken det möjligt att utbyta transaktioner mellan två parter utan att gå via en tredje part.

Resultatet är billigare, snabbare och mer tillförlitliga leveranser med färre mellanhänder. Blockchain kan även användas för att fånga upp förändringar i efterfrågan. Genom att skapa transparens genom försörjningskedjan kan du spara tid och undvika stora, kostnadsdrivande lagermängder.  

Övergången till blockchain sker inte över en natt men du bör redan nu fundera över hur du kan dra nytta av tekniken i din verksamhet.

IoT – mer än bara uppkopplade enheter

Ett annat område som redan har fått stor betydelse för många verksamheter är IoT. IoT handlar idag om mer än uppkopplade enheter. Det handlar lika mycket om hur data kan analyseras och visualiseras för att se komplexa mönster. IoT-teknik kan bland annat användas för att skapa en effektivare materialförsörjning, mäta fördelningen av resurser i fabriken och hitta en jämn balans samt förutsäga när maskiner behöver underhåll för att undvika driftstopp i produktionen.

Effektivare logistik med fördelad orderplanering

Lite längre fram i kedjan kommer den faktiska leveransen från ditt lager. Trenden går mot fler små lager istället för stora centrallager, men med många små lager uppstår ofta frågan från vilket lager varorna ska skickas. Distributed Order Management (DOM) har de senaste åren seglat upp som ett modeord i retailvärlden, men nu börjar allt fler tillverkande företag få upp ögonen för tekniken. 

Enkelt förklarat handlar DOM om att utifrån ett antal parametrar styra från vilket lager en order ska skickas eller var en produkt ska tillverkas. Teknologin kan till exempel användas för att se till att lagren belastas jämt och för att ta hänsyn till faktorer som transportsträckor, produktionskapacitet, lagersaldo och olika kostnadsfaktorer. Genom att sätta upp regler som passar just din verksamhet kan det resultera i tids- och kostnadseffektiviseringar eller frigjord kapacitet.

Varför göra som alla andra när du kan göra på ett bättre sätt?

Om du inte redan har gjort det så är det dags att börja utforska hur du kan dra nytta av de nya teknologierna. Men att blint rusa in i nya arbetssätt är inte att rekommendera. Innan du sätter igång behöver ni ha en diskussion inom företaget om vad ni vill uppnå och göra en tydlig plan. Istället för att göra allting på samma gång kan det vara en god idé att hitta ett mindre fokusområde, ett arbetsområde där en förändring är lätt att mäta och följa upp. På så vis minimerar du risken samtidigt som du kan få den kunskap som behövs för att använda teknikerna i större skala. Andra tips är att titta på hur andra har gjort och att ta hjälp av en extern partner med kunskap och erfarenhet från liknande projekt. 

Vi ser en framtid där samarbetet mellan människor, data och intelligenta maskiner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för industrier i hela världen.

Flera har ju redan kommit igång, nu gäller det att inte hamna på efterkälken. Genom att vara först på bollen kan du redan i ett tidigt skede övervinna alla de hinder som dina konkurrenter förr eller senare kommer att möta. Om du gör som alla andra kommer du bara att bli lika bra som dem – så varför inte göra på ett nytt sätt och bli bättre?

På CGI ser vi en framtid där samarbetet mellan människor, data och intelligenta maskiner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för industrier i hela världen. Samtidigt har vi lång erfarenhet och all den kompetens som behövs för att leverera det vi pratar om. Vill du veta mer om hur ny teknik kan användas för att öka produktiviteten och effektiviteten i er verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer.


Effektivisera din försörjningskedja med rätt affärssystem

Läs mer om vårt erbjudande