Produkttillverkande företag behöver kunna jonglera alltifrån långa säljcykler, komplexa kostnadsstrukturer och försörjningskedjor - till stigande kostnader för material och transporter. Samtidigt står branschen inför ett paradigmskifte. Idag, med en marknad full av funktionsmättade produkter och kostnader som knappast kan pressas ner ytterligare, övergår branschen till ett mer kundorienterat synsätt för att lyckas differentiera sig på marknaden.

Dynamics 365 for Manufacturing är utvecklat med förmågor som hjälper dig att möta dessa branschspecifika behov genom att tillhandahålla den allra senaste tekniken och funktionaliteten. Affärssystemet hjälper dig att gå ifrån att vara reaktiv till proaktiv när det gäller förmågan att kalkylera, leda, planera och fördela arbetet mellan olika serviceprojekt. Samtidigt får du ett effektivt systemstöd för att överblicka helheten i din försörjningskedja, få en bättre volymförståelse och göra en effektiv prognostisering. Det gör att du förbättrar dina kundrelationer och kan bedöma hur lönsamma dina projekt faktiskt är. Inte minst kan du enklare kostnadseffektivisera de processer som styr logistik och försörjning. 

Fördelarna med Dynamics 365 for Manufacturing:

  • Du skyddar dina marginaler, säkerställer god kvalitet på dina produkter och håller dina tidsplaner. Affärssystemet hjälper dig även att fatta bättre beslut genom att ge dig en helhetsöversyn över samtliga öppna ordrar, vilka produkter som är i produktion och inköp.
  • Du möter dina kunders förväntningar på leverans, genom att göra snabba och korrekta beräkningar på när din produkt kommer att levereras. Med hjälp av lösningen förutspår och schemalägger du dina leveranser baserat på vilken kapacitet ni har just nu. Affärssystemet gör också att du enklare kan kontrollera kostnader, överblicka hur leveransen fortlöper, och förbättra leveransen med hjälp av smarta dashboards och analysverktyg. 
  • Du effektiviserar din verksamhet genom att göra det enklare att arbeta i projektform. Med rätt systemstöd kan du följa varje steg i dina projekt, se vilka produkter som är under konstruktion och hantera inköp av artiklar som har långa ledtider. Med hjälp av data i realtid får du en säkrare överblick över pågående arbeten samt kan enklare optimera dina lagernivåer och planera dina servicesamtal. 

Funktionalitet i Dynamics 365 för Manufacturing:

Product Lifecycle Support

Hantera den fullständiga livscykeln för en produkt, från dess idé via design, tillverkning och support samt återvinning. Dynamics 365 for Manufacturing samlar data på en gemensam digital arbetsplats i molnet vilket ger er full insyn i hela företagets projekt- och arbetsprocesser. Till exempel får du överblick över vilka som arbetar med prototyper, produktion och vilka som säljer produkter och reservdelar.

Integration med CAD och PLM/PDM

Automatisera hanteringen av dokument som rör design och konstruktion genom att integrera Dynamics 365 med dina nuvarande CAD och PDM-system. Vi erbjuder komplett integration med PLM-applikationer tack vare våra samarbetspartners, vilket inkluderar PTC Softwares programvara Windchill 10.0 och Siemens Softwares Teamcenter 8.3.

Produkthantering

Hantera olika versioner av dina produkter och gör enkelt ändringar i produktinformationen genom att implementera ECR- och ECO-hantering. Designa och optimera dina arbetsflöden och sätt upp flexibla affärsregler för din organisation. Genom att synkronisera logistiken med tillverkningen får du kontroll över hur produktförändringarna påverkar dina försörjningskedjor.

Funktion för kostnadsberäkningar

Gör snabba och korrekta kostnadsberäkningar i avtal, offerter och anbud genom att få tillgång till en rad olika mallar.

Sälj- och produkthantering

Implementera modulär tillverkning med en inbyggd produkt- och försäljningskonfigurator. Sammanställ dina produkter via webbläsare med hjälp av grafiska verktyg och flexibla regler.

Projekthantering

Hantera varje steg i arbetet som du och din kund har kommit överens om genom projekthantering som är anpassat just för tillverkande företag. Affärssystemet gör att du får full insyn i hela processen från planering och kostnader till hur arbetet kontinuerligt fortlöper. 

Projektplanering - från idé till färdig produkt

Hantera varje steg i din planering i försörjningskedjan. Till exempel får du överblick över:

  • Tillgängligheten i lager och beräknade ledtider för det material som används regelbundet, som används ibland samt reservdelar och material som vanligtvis inte används som standard för att säkerställa att du har rätt lagernivåer.

  • Vilka resurser du har när det gäller utrustning, verktyg, leverantörer och medarbetare samt hur du bäst optimerar din schemaläggning och leverans.

Produktkontroll

Se till att du har rätt data färdigställd innan releasen av din produkt genom att automatiskt säkerställa att produkten till exempel inte har fel pris eller om det fattas en etikett. All den information som är viktig att säkerställa innan produkten tas till marknaden och blir synlig för kunden.

After Sales Service

Gå ifrån att vara reaktiv till proaktiv när det gäller underhållning av dina produkter. Affärssystemet ger dig verktyg för att överblicka hela företagets samlade produktdata och hjälper dig att förutspå hur dina uppdrag kommer att fortlöpa. I Dynamics 365 for Manufacturing finns tillgång till all produktinformation som garantier, servicekontrakt, returer och servicesamtal.

Förvalta och hantera dina anläggningstillgångar

Bevaka effektivt och underhåll all den utrustning och de verktyg som finns på verkstadsgolvet. Få ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt när det gäller förvaltning av dina anläggningstillgångar, till exempel för drift och underhåll.

IoT och sensorstyrd teknik

Koppla ihop ditt affärssystem med IoT och sensorstyrd teknik. Med hjälp av sensorer för att samla in mätvärden från exempelvis maskiner, kan du kombinera den data som kommer från sensorerna, tillsammans med felanmälningar och servicehistorik och på så sätt förutse risken för ett haveri och när underhåll behöver göras. Med Dynamics 365 for Manufacturing får du automatiskt en order från servicestället när det är dags för service av en maskin.