När du väljer Microsoft Dynamics 365 får du ett affärssystem som stödjer affärsprocesserna: försäljning, kundtjänst, marknadsföring, fältservice, ekonomi, produktion, lager, logistik, projekt och webbportaler.

Inkluderat är även inbyggda funktioner för beslutsstöd och arbetsflöden. Fördelen är att du kan börja i liten skala genom att endast aktivera den eller de affärsapplikationer som passar de roller och den industri som din verksamhet befinner sig i.

Genom att koppla samman strukturerade data från CRM-system och ditt affärssystem tillsammans med ostrukturerade data från övriga Office 365 produkter och tillgängliga samarbetsplattformar, kan information spridas på ett effektivt sätt genom organisationen.

Affärssystem för en kostnadseffektivare e-handel

Tillsammans med Deltaco har vi byggt en integrerad e-handelslösning baserad på Dynamics 365 med integration till BizTalk och Sharepoint.

Dynamics 365 for Field Service

Få bättre koll på arbetsordrar rörande installation, reparation och underhåll. Sitter du fast i ett gammalt system med dålig översikt över incidenter? Vill du få mer automatiserade arbetsprocesser där du får reda på om något kommer bli trasigt - innan det faktiskt inträffar? Med Dynamics 365 for Field Service går du ifrån det gamla sättet att arbeta med hemmasnickrade ineffektiva system, till att effektivt hantera alla arbetsorders rörande installation, reparation och underhåll som genomförs av din personal ute på fältet. Läs mer

Dynamics 365 for Manufacturing

Öka lönsamheten i din serviceaffär och effektivisera din försörjningskedja. Produkttillverkande företag behöver kunna jonglera alltifrån långa säljcykler, komplexa kostnadsstrukturer och försörjningskedjor - till stigande kostnader för material och transporter. Samtidigt står branschen inför ett paradigmskifte. Idag, med en marknad full av funktionsmättade produkter och kostnader som knappast kan pressas ner ytterligare, övergår branschen till ett mer kundorienterat synsätt för att lyckas differentiera sig på marknaden. Läs mer

Dynamics 365 for Retail

Säkerställ en modern och effektiv detaljhandel. Detaljhandeln är en mångfacetterad bransch där man behöver kunna jonglera alltifrån pris och sortimentsättning till inventering och lagerstyrning. Samtidigt behöver kundupplevelsen vara i fokus i allt man gör. En modern retailer erbjuder samma service oavsett om det är i den fysiska butiken, i kundtjänst eller i sin e-handel. Vi hjälper dig med rätt bakomliggande systemstöd. Läs mer

Dynamics Business Central - affärssystem för små och medelstora företag

CGI är en ledande partner inom affärssystemet Dynamics Business Central (före detta NAV/ Navision) i Norden. Ett bra val för små och medelstora företag. Med lokalt branschfokus nyttjar vi vår globala styrka att leverera agila projekt, uppgraderingar, support och förvaltning. Detta med en kostnadseffektiv mix av geografi (On/Off-shore), branscherfarenhet och produktkunskap. CGI:s bredd säkerställer att vi kan leverera hela Microsoft plattformen. Läs mer

Dynamics Enterprise Edition & AX

CGI är en ledande Microsoft Dynamics partner med över 400 specialister inom Dynamics 365 Enterprise Edition och AX i Norden och över 900 globalt. Dynamics 365 är ett komplett ERP-system med fullgott stöd för företagets kärnprocesser. Vår lokala närhet i kombination med global leveransförmåga gör att vi kan sätta ihop projektteam med en god mix av geografi, branscherfarenhet och djup kunskap om såväl Dynamics som i de verksamhetsprocesser som ska stödjas. Läs mer

Skapa relevans med CRM och Marketing Automation

Hur möter du din kund från tidiga köptankar till avslutad affär? Hur följer du kunden och hur skapar du relevans i varje interaktion? Att ha kunden i fokus har aldrig varit mer relevant än nu, då antalet interaktionspunkter med kunden har exploderat. Från produktrecensioner och prisjämförelser till support och nyinköp. Med hjälp av Marketing Automation och CRM ser vi till att våra kunder är relevanta i varje interaktion, oavsett om det är en kund som läser er blogg eller hör av sig för att logga ett supportärende. Läs mer

Samlad grupp människor pratar och tittar på en skärm