Vi på CGI är en end-to-end service partner som kan hjälpa dig och din verksamhet med bland annat rådgivning, implementation samt förvaltning av dina applikationslösningar. Med CGI och Microsoft Dynamics 365 kan ditt företag omedelbart dra nytta av alla fördelar med nästa generations affärsapplikationer, skapa mervärde och accelerera tillväxten.

CGI har många års erfarenhet – och otaliga framgångar – av att transformera och digitalisera företag och organisationer med kraftfulla affärsapplikationer från Microsoft både på Dynamics 365 FO/SCM (AX), Dynamics 365 Business Central (NAV) samt Dynamics 365 Customer Engagement. I kombination med vår djupa kompetens och omfattande branschexpertis talar resultaten för sig själva.

Microsoft Dynamics 365 – Systemstöd för hela verksamheten

När du väljer Microsoft Dynamics 365 får du ett affärssystem som stödjer affärsprocesserna: försäljning, kundtjänst, marknadsföring, fältservice, ekonomi, produktion, lager, logistik, projekt och webbportaler.

Genom att koppla samman strukturerade data från CRM-system och ditt affärssystem tillsammans med ostrukturerade data från övriga Office 365 produkter och tillgängliga samarbetsplattformar, kan information spridas på ett effektivt sätt genom hela organisationen.

Personer analyserar diagram

Dynamics 365 for Field Service

Få bättre koll på arbetsordrar rörande installation, reparation och underhåll. Sitter du fast i ett gammalt system med dålig översikt över incidenter? Vill du få mer automatiserade arbetsprocesser där du får reda på om något kommer bli trasigt - innan det faktiskt inträffar? Med Dynamics 365 for Field Service går du ifrån det gamla sättet att arbeta med hemmasnickrade ineffektiva system, till att effektivt hantera alla arbetsorders rörande installation, reparation och underhåll som genomförs av din personal ute på fältet. Läs mer

Dynamics 365 for Manufacturing

Öka lönsamheten i din serviceaffär och effektivisera din försörjningskedja. Produkttillverkande företag behöver kunna jonglera alltifrån långa säljcykler, komplexa kostnadsstrukturer och försörjningskedjor - till stigande kostnader för material och transporter. Samtidigt står branschen inför ett paradigmskifte. Idag, med en marknad full av funktionsmättade produkter och kostnader som knappast kan pressas ner ytterligare, övergår branschen till ett mer kundorienterat synsätt för att lyckas differentiera sig på marknaden. Läs mer

Dynamics 365 for Retail

Säkerställ en modern och effektiv detaljhandel. Detaljhandeln är en mångfacetterad bransch där man behöver kunna jonglera alltifrån pris och sortimentsättning till inventering och lagerstyrning. Samtidigt behöver kundupplevelsen vara i fokus i allt man gör. En modern retailer erbjuder samma service oavsett om det är i den fysiska butiken, i kundtjänst eller i sin e-handel. Vi hjälper dig med rätt bakomliggande systemstöd. Läs mer

Dynamics Business Central - affärssystem för små och medelstora företag

CGI är en ledande partner inom affärssystemet Dynamics Business Central (före detta NAV/ Navision) i Norden. Ett bra val för små och medelstora företag. Med lokalt branschfokus nyttjar vi vår globala styrka att leverera agila projekt, uppgraderingar, support och förvaltning. Detta med en kostnadseffektiv mix av geografi (On/Off-shore), branscherfarenhet och produktkunskap. CGI:s bredd säkerställer att vi kan leverera hela Microsoft plattformen. Läs mer

Dynamics Enterprise Edition & AX

CGI är en ledande Microsoft Dynamics partner med över 400 specialister inom Dynamics 365 Enterprise Edition och AX i Norden och över 900 globalt. Dynamics 365 är ett komplett ERP-system med fullgott stöd för företagets kärnprocesser. Vår lokala närhet i kombination med global leveransförmåga gör att vi kan sätta ihop projektteam med en god mix av geografi, branscherfarenhet och djup kunskap om såväl Dynamics som i de verksamhetsprocesser som ska stödjas. Läs mer

Skapa relevans med CRM och Marketing Automation

Hur möter du din kund från tidiga köptankar till avslutad affär? Hur följer du kunden och hur skapar du relevans i varje interaktion? Att ha kunden i fokus har aldrig varit mer relevant än nu, då antalet interaktionspunkter med kunden har exploderat. Från produktrecensioner och prisjämförelser till support och nyinköp. Med hjälp av Marketing Automation och CRM ser vi till att våra kunder är relevanta i varje interaktion, oavsett om det är en kund som läser er blogg eller hör av sig för att logga ett supportärende. Läs mer

Samlad grupp människor pratar och tittar på en skärm
Kollegor diskuterar

Microsoft Dynamics och CGI: Är en bra match

I Sverige är ca 100, av CGI’s anställda, experter på Microsoft Dynamics lösningar och kan hjälpa kunder att realisera den fulla potential som finns i lösningarna. Det gör vi genom att nyttja styrkan i vår breda och djupa produktkunskap tillsammans med våra många års erfarenhet. Resultatet är effektiva lösningar som skapar värde och låser upp ny affärspotential.

CGI är specialister inom hela Microsoft Dynamics 365-sortimentet och levererar värdeskapande lösningar till ledande företag världen över. Våra experter har gedigen erfarenhet, djup expertis och vi arbetar med en väl underbyggd och beprövad projektmetodik.

Med CGI kommer ditt nästa Dynamics 365-projekt att levereras enkelt, säkert, effektivt och med full transparens genom hela processen.

  Nedan finns några exempel på vad vi på CGI kan hjälpa till med:

  • Processoptimering och värdeströmsanalys
  • Nedan finns några exempel på vad vi på CGI kan hjälpa till med:
  • Processoptimering och värdeströmsanalys
  • Implementering av Dynamics 365
  • Teknisk uppgradering från äldre till senaste version
  • Uppdatering och vidareutveckling av befintliga Dynamics-applikationer med proaktivt driftstöd. CGI förvaltar och tar hand om dina IT-applikationer vilket i sin tur skapar nytt värde för din verksamhet
  • Utveckling av PowerApps för Dynamics 365
  • Stöd och vidareutveckling av din affärsstrategi med hjälp av IT utifrån principerna: det ska göras enkelt, säkert och effektivt.

   

   

  Microsoft Partner Goldbadge