Jennica är en Director Consulting Services för Dynamics 365 här på CGI med stor erfarenhet och delaktighet i införsäljningsprocesser av Dynamics plattformen i olika former så som Dynamics NAV, Dynamics 365 BC, Dynamics AX, Dynamics 365 FSCM och Dynamics CE. 

Hon är en så kallad Dynamics-ambassadör då hon vet alla fördelar med Dynamics och vad systemet kan göra för nytta i organisationer. Med egna ord beskriver hon att Dynamics 365 är ett affärssystem som hjälper verksamheter att effektivisera och automatisera viktiga delar inom din organisation. Där systemet kan exempelvis underlätta tidredovisning, förbättra orderhantering samt överblicka och hantera leveranskedjor.

Hon beskriver även att med ett effektivt och modernt ERP som Dynamics kan du öka din produktivitet, minska manuella rutinuppgifter och öka kvaliteten och korrektheten i dina processer. Det kan också underlätta integration och kopplingar till andra system, så all data som överförs och används är korrekt och relevant, samtidigt som du får tillgång till andra viktiga funktioner och applikationer för din verksamhet.

Med ett modernt och molnbaserat ERP som Dynamics kan du bättre integrera och hantera dina viktigaste processer på ett sätt som gör att du kan få bättre relationer med såväl kunder som leverantörer – ett bra sätt att vässa din konkurrenskraft framöver!

Kontakta Jennica om ni har några frågor eller vill veta mer!