Vi har vi lång erfarenhet av frågeställningar som rör digital transformation. Genom de projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en förståelse för vad som är viktigt när man ger sig ut på resan mot S/4HANA. Varje resa är unik, men vår verktygslåda är omfattande så oavsett vilken väg man önskar gå så kan vi hjälpa er med er transformations-resa.

Ett systembyte är ett stort ingrepp i vilken verksamhet som helst.

Vi har tagit fram ett strukturerat sätt att analysera valmöjligheterna för att underlätta flytten till nästa generations affärssystem.

Vi ser att majoriteten av våra kunder vill gå över direkt till en moln-baserad lösning. Några kunder vill ta övergången i två faser och börjar med att göra en konvertering.

Om ni har SAP ECC idag så finns de främsta skillnaderna i vad ni transformerar till och möjligheterna till att göra modifieringar i systemet:

SAP Cloud-lösning
  • Private Edition – en implementation till ett privat moln. Denna implementation ger er möjlighet till anpassning och även system-modifieringar.
  • Cloud Edition – en implementation till ett publikt moln. Denna implementation kräver att ni följer Best Practice affärs-processer och det finns få möjligheter till anpassning.
SAP Konvertering

Vår konverterings-paketering för att snabbt, säkert och enkelt hjälpa er att ta ett första steg i omvandling från SAP ECC till S4HANA. Genom att gå över till S4HANA kan ni börja nyttja uppsättningens intelligens och förverkliga era affärsmål. Våra experter guidar er genom de tekniska processerna och genom era affärsprocesser för att säkerställa att ni snabbt når värdet av er investering.

Vi har praktisk erfarenhet av tranformationsprojekt med experter på båda sidor av er resa - SAP ECC och S/4HANA. Vi förstår de vägval våra kunder står inför i sin transformationsresa. Vi har en omfattande portfölj av tjänster som syftar till att vända på varje sten, oavsett om det handlar om att ta fram business case, genomföra Readiness Assessment eller Proof of Concept eller leda transformationsprojekt.

Hur realiserar jag värdet i SAP?

Ett företags affärssystem har blivit en central del i alla verksamheter, vilket ritar om kartan och lyfter fram andra behov än de vi traditionellt kopplat till IT. Att ha ett modernt affärssystem som kan leverera information när verksamheten behöver den – eller till och med innan behovet uppstår – banar väg för bättre beslutsfattande och effektiva processer.

Med SAP S/4HANA ges möjligheten att agera på information på ett sätt vi inte sett tidigare.

Det sägs att ett Integrerat företag är ett Intelligent företag. Det ligger mycket sanning i det och genom SAP:s strategi för det intelligenta företaget så möjliggörs detta. Det är en enskild lösning som hjälper ditt företag att harmonisera masterdata, tjänster, produkter och på ett intelligent sätt binder samma människor, IoT och er affär.

Vi befinner oss i en situation där behovet av innovationskraft ökar i en allt snabbare takt till följd av en mer komplex och föränderlig värld. I en tid av accelererande digitalisering behöver IT ta en tydlig och affärsdrivande roll.

Med S/4 HANA och SAP Business Technology Platform gäller det att hitta en modell som passar den egna verksamheten, samtidigt som man drar nytta av den nya innovationsplattformen. Gränsdragningen mellan vad som ska hanteras av den digitala kärnan och vad som bäst lämpar sig för molnet eller olika typer av mikrotjänster är inte alltid självklar, men genom vår gedigna kunskap inom arkitektur, Service Design och SAP:s nya plattform kan vi guida dig rätt.

En förutsättning för att frigöra resurser till mer värdeskapande uppgifter är att ha full kontroll över sitt systemlandskap och kunna arbeta agilt.

Idag har kunder höga förväntningar på enastående upplevelser. Det kräver förmågan att förutse deras behov och att öka innovationstakten – att utveckla och leverera värdefulla tjänster och produkter när, var och hur kunderna vill ha den.

SAP:s strategi erbjuder ett modernt och framtidssäkert affärssystem som är kärnan i det Intelligenta företaget (Intelligent Enterprise), vilket säkerställer att ert företag får full täckning på era viktigaste och grundläggande affärsprocesser, från början till slut.

Ladda ner våra produktblad

CGI Paketering för SAP S4HANA Cloud Smart Professional Services

Denna paketerade implementering följer ett ’Fit-to-Standard’ tankesätt, där SAP Best Practice så långt som möjligt implementeras i den nya lösningen. Vi har en effektiv implementeringsmetodik via SAP Activate och kan implementera ett nytt S4HANA Cloud system för professionella tjänster på 14 veckor. Ladda ner faktabladet.

CGI Paketering för SAP Clever S4HANA Conversion

Vår konverterings-paketering för att snabbt, säkert och enkelt hjälpa er att ta ett första steg i omvandling från SAP ECC till S4HANA. Genom att gå över till S4HANA kan ni börja nyttja uppsättningens intelligens och förverkliga era affärsmål. Våra experter guidar er genom de tekniska processerna och genom era affärsprocesser för att säkerställa att ni snabbt når värdet av er investering. Ladda ner produktbladet.

SAP CONCUR – Integrerad rese- och kostnadslösning

Vi kan genomföra kvalitetssäkrad implementering av Best Practice SAP Concur Expense över en 12 veckors period. Denna lösning hjälper företag att integrera och automatisera rese- och kostnadsprocesser samt fånga anställdas utgifter på ett ställe. På så sätt får företaget åtkomst till enhetlig utgiftsdata, kan kontrollera kostnaderna och kan leverera en bättre användarupplevelse. Ladda ner produktbladet.

SAP ARIBA SNAP – Intelligent och skalbar lösning för P2P

Via Best Practice och standard paketering levererar vi en snabb implementering av en intelligent och skalbar lösning för P2P. Lösningen ger företaget ett modernt system där man kan monitorera, managera och kontrollera cash-flow. Som SAP Ariba partner är vi en av Sveriges ledande aktörer inom Supply-Chain. Ladda ner produktbladet.

CGI Starter Package for Intelligent HCM

(Faktablad på engelska) Higher demands on efficient onboarding and the move from transactional to strategic HR require a set of modern, comprehensive and intelligent tools. CGI´s Starter Package for Intelligent HCM will jump start your move to a more efficient and engaging way of managing your most valuable resources - your people. Download fact sheet.

Vill du ta del av hur andra företag jobbar med SAP, kundcase och fallstudier hittar du här.