CGI är en väl etablerad SAP partner i Sverige och internationellt. I Sverige är vi sedan många år certifierad återförsäljare och implementationspartner av SAPs lösningar inom affärssystem, HR lösningar och andra molnbaserade tjänster. Sedan 2023 är CGI Sverige också Grow With SAP Partner och därmed expert på implementationer av SAP S/4HANA Cloud, Public Edition.

Vi har vi lång erfarenhet av frågeställningar som rör digital transformation. Genom de projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en förståelse för vad som är viktigt när man ger sig ut på resan mot SAP S/4HANA. Varje resa är unik, men vår verktygslåda är omfattande så oavsett vilken väg man önskar gå så kan vi hjälpa er med er transformations-resa.

grow with sap partner
rise with sap driving business innovation

Ett systembyte är ett stort ingrepp i vilken verksamhet som helst.
Vi har tagit fram ett strukturerat sätt att analysera valmöjligheterna för att underlätta flytten till nästa generations affärssystem.

Vi ser att majoriteten av våra kunder vill gå över direkt till en moln-baserad lösning. Några kunder vill ta övergången i två faser och börjar med att göra en konvertering.

Om ni har ett äldre SAP affärssystem idag som ni önskar transformera till en molntjänst så finns det huvudsakligen 2 vägar att gå.

SAP S/4HANA Cloud alternativ
  • Public Cloud – en implementation till ett publikt moln. Här kommer SAPs innovation snabbast med 2 automatiska uppdateringar per år. Implementationen av SAP S/4HANA Cloud sker här efter en fit-to-standard princip vilket skapar ett snabbt värde för verksamheten då man direkt kan tillgodogöra sig det modernaste som SAP kan erbjuda vad gäller affärssystem. Fullt integrerat med Business Technology Platform som ger stöd för bl.a. anpassningar, hållbarhet, automation, data/analys och AI.
  • Private Cloud – en implementation till ett privat moln. Hit kan man ta med sig egenutvecklad kod om man migrerar sitt befintliga SAP till molnet men man kan också implementera SAP S/4HANA Cloud från början med större frihet att avvika från SAP Best Practise. I Private Cloud är innovationstakten lägre och vi rekommenderar en uppgradering vartannat år för att kunna följa med i SAPs utveckling. Även Private Cloud är fullt integrerat med Business Technology Platform som ger stöd för bl.a. anpassningar, hållbarhet, automation, data/analys och AI.
S/4 HANA Transformation

CGI erbjuder strategisk rådgivning och transformationsprojekt för att förflytta verksamheten till SAP S/4HANA. En transformation kan ske på några olika sätt:

  1. Konvertering av ert SAP ECC on prem till SAP S/4HANA on-prem. Här använder vi vi verktyg från SAP och CGI för att säkert och kostnadseffektivt genomföra en teknisk uppgradering till SAP S/4HANA. Våra experter guidar er genom de tekniska processerna och genom era affärsprocesser för att säkerställa att ni snabbt når värdet av er investering.
  2. Konvertering av ert SAP ECC on prem eller SAP S/4HANA on Prem till SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Här samarbetar vi med SAP för att säkert och kostnadseffektivt genomföra en teknisk uppgradering till SAP S/4HANA som landar i en molntjänst hos SAP. 
  3. Greenfield implementation av SAP S/4HANA Cloud. Här tittar vi tillsammans med er på alternativet att göra en ny implementation av SAP S/4HANA Cloud. I första hand tittar vi på Public Edition och i andra hand tittar vi på Private Edition. Detta alternativ lämpar sig bäst för helt nya SAP kunder eller verksamheter som använt SAP tidigare men som vill göra en ny start. 
     

Oavsett vilket vägval man gör i sin SAP S/4HANA transformation så har vi praktisk erfarenhet av tranformationsprojekt med experter på båda sidor av er resa - SAP ECC och SAP S/4HANA. Vi förstår de vägval våra kunder står inför i sin transformationsresa. Vi har en omfattande portfölj av tjänster som syftar till att vända på varje sten, oavsett om det handlar om att ta fram business case, genomföra Readiness Assessment eller Proof of Concept eller leda transformationsprojekt.

 

Hur realiserar jag värdet i SAP?

Ett modernt affärssystem är en mycket central del i alla verksamheter, vilket ritar om kartan och lyfter fram andra behov än de vi traditionellt kopplat till IT. Att ha ett modernt affärssystem som kan integreras med andra system, som tillhandahåller information och data i realtid, där automation möjliggör eliminering av manuellt arbete och där AI är ett stöd i affärsprocesserna banar väg för bättre beslutsfattande och effektiva processer.

Med SAP S/4HANA Cloud och Business Technology Platform ges möjligheten att agera på information på ett sätt vi inte sett tidigare. Det sägs att ett Integrerat företag är ett Intelligent företag. Det ligger mycket sanning i det och genom SAP:s strategi för det intelligenta företaget så möjliggörs detta. Det är en enskild lösning som hjälper ditt företag att harmonisera masterdata, tjänster, produkter och som på ett intelligent sätt binder samma människor, teknologi och er affär.

Vi befinner oss i en situation där behovet av innovationskraft ökar i en allt snabbare takt till följd av en mer komplex och föränderlig värld. I en tid av accelererande digitalisering behöver IT ta en tydlig och affärsdrivande roll.

Med SAP S/4 HANA Cloud och SAP Business Technology Platform gäller det att hitta en modell som passar den egna verksamheten, samtidigt som man drar nytta av den nya innovationsplattformen. Gränsdragningen mellan vad som ska hanteras av den digitala kärnan och vad som bäst lämpar sig för molnet eller olika typer av mikrotjänster är inte alltid självklar, men genom vår gedigna kunskap inom arkitektur, Service Design och SAP:s nya molnbaserade plattformar kan vi guida dig rätt.

En förutsättning för att frigöra resurser till mer värdeskapande uppgifter är att ha full kontroll över sitt systemlandskap och kunna arbeta agilt. 

Idag har kunder höga förväntningar på enastående upplevelser. Det kräver förmågan att förutse deras behov och att öka innovationstakten – att utveckla och leverera värdefulla tjänster och produkter när, var och hur kunderna vill ha den.

SAP:s strategi erbjuder ett modernt och framtidssäkert affärssystem som är kärnan i det Intelligenta företaget (Intelligent Enterprise), vilket säkerställer att ert företag får full täckning på era viktigaste och grundläggande affärsprocesser, från början till slut.

Ladda ner våra produktblad

CGI Paketering av SAP S/4HANA Cloud för tillverkande företag

CGI Rapid Deployment Manufacturing är ett paketerat erbjudande som följer ett ’Fit-to-Standard’ tankesätt. Det riktar sig till tillverkande företag som är i behov av ett modernt, molnbaserat affärssystem som möjliggör innovation och hela tiden utvecklas med framtida behov. Med hjälp av vår implementationsmodell, SAP Activate och vår paketering kan vi implementera ett nytt S4HANA Cloud system för tillverkande företag på 6 - 9 månader. Ladda ner faktabladet. 

CGI Paketering av SAP S/4HANA Cloud som ekonomisystem

CGI Quick Core Finance är ett paketerat erbjudande som följer ett ’Fit-to-Standard’ tankesätt. Det riktar sig till företag och organisationer som är i behov av ett gemensamt ekonomisystem för ett eller flera bolag som använder andra affärssystem i sina verksamheter. Med SAP S/4HANA Cloud erbjuder vi ett modernt, molnbaserat affärssystem som möjliggör sömlös integration i realtid till underliggande ERP. Möjligheterna till automation, analys och stöd för hållbarhetsanalys är storas och systemet utvecklas löpande för framtida behov. Med hjälp av vår implementationsmodell, SAP Activate och vår paketering kan vi implementera ett nytt S4HANA Cloud baserat ekonomisystem på 16 veckor. Ladda ner produktbladet.

CGI Paketering av SAP S/4HANA Cloud för tjänsteföretag

Denna paketerade implementering följer ett ’Fit-to-Standard’ tankesätt, där SAP Best Practice så långt som möjligt implementeras i den nya lösningen. Vi har en effektiv implementeringsmetodik via SAP Activate och kan implementera ett nytt S4HANA Cloud system för professionella tjänster på 14 veckor. Ladda ner faktabladet.

CGI Paketering för HCM baserat på SAP SuccessFactors

Högre krav på effektiv onboarding och övergången från transaktionell till strategisk HR kräver en uppsättning moderna, heltäckande och intelligenta verktyg. CGI:s startpaket för intelligent HCM baserat på SAP SuccessFactors kommer att accelerera din övergång till ett mer effektivt och engagerande sätt att hantera dina mest värdefulla resurser - medarbetarna. Ladda ner produktbladet.

SAP CONCUR – Integrerad rese- och kostnadslösning

Vi kan genomföra kvalitetssäkrad implementering av Best Practice SAP Concur Expense över en 12 veckors period. Denna lösning hjälper företag att integrera och automatisera rese- och kostnadsprocesser samt fånga anställdas utgifter på ett ställe. På så sätt får företaget åtkomst till enhetlig utgiftsdata, kan kontrollera kostnaderna och kan leverera en bättre användarupplevelse. Ladda ner produktbladet.

Vill du ta del av hur andra företag jobbar med SAP, kundcase och fallstudier hittar du här.