Primary tabs

I en allt mer komplex och föränderlig värld ställs höga krav på innovationstakt, flexibilitet och faktabaserat beslutsfattande. En digital transformation är oundviklig och hur vi interagerar med våra system blir allt viktigare. Det nya affärsstödet måste kunna hantera en bimodal verklighet där kärnprocesser levereras med stor precision samtidigt som differentierande funktioner snabbt och enkelt kan bytas ut eller integreras. Plattformen blir inte bara viktig för verksamhetens utveckling. Den blir en integrerad del av den.

På CGI har vi lång erfarenhet av dessa frågeställningar och genom de projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en förståelse för vad som är viktigt när man ger sig ut på resan mot S/4HANA. Varje resa är unik, men vår verktygslåda är omfattande så oavsett vilken väg man önskar gå så kan vi hjälpa till att göra den så bra som möjligt.

Hur hittar jag min egen väg till SAP S/4HANA?

Ett systembyte är ett stort ingrepp i vilken verksamhet som helst. När nu SAP ECC närmar sig sitt slut är det viktigt att förstå vilka vägar som finns framåt. Det är till synes många att välja på, men i realiteten finns det bara en väg som passar varje unik kundsituation. Vi har tagit fram ett strukturerat sätt att analysera valmöjligheterna för att underlätta flytten till nästa generations affärssystem.

Vi tar utgångspunkt i en modell som består av fem olika vägar framåt: 

  1. Stanna och byta systemleverantör.
  2. Vänta med förflyttningen.
  3. Gå till Business Suite on HANA.
  4. Konvertering till S/4HANA.
  5. Nyimplementering av S/4HANA.

För att landa frågeställningen ställs stora krav på en metodisk genomlysning av förutsättningarna i varje enskilt fall och det är här vi på CGI kan hjälpa till.

Vi har en omfattande portfölj av tjänster som syftar till att vända på varje sten - oavsett om det handlar om att ta fram ett Business Case, genomföra en Readiness Assessment eller Proof of Concept, eller att komma igång med förberedande aktiviteter för ett kommande projekt.

Illustration över vägvalen rörande SAP

 

Hur realiserar jag värdet i SAP?

Ett företags affärssystem har blivit en central del i alla verksamheter, vilket ritar om kartan och lyfter fram andra behov än de vi traditionellt kopplat till IT. Att ha ett modernt affärssystem som kan leverera information när verksamheten behöver den – eller till och med innan behovet uppstår – banar väg för bättre beslutsfattande och effektiva processer. Med SAP S/4HANA ges möjligheten att agera på information på ett sätt vi inte sett tidigare.

Vi är övertygade att förmågan att ge rätt del av organisationen rätt information i rätt tid är en nyckel till att realisera värdet av ett modernt affärssystem. Rätt hanterat banar momentan information vägen för att undvika kostsamma avbrott i verksamheten som traditionellt uppkommit till följd av att information nått fram för sent eller i värsta fall inte alls.

”The Value of Avoidance” är ett av CGI:s sätt att beskriva värdet av vad S/4HANA kan leverera i din verksamhet. Genom vårt kombinerade verksamhetskunnande och vår djupa kunskap om SAP är vi rätt partner för dialog och förverkligande av insiktsdrivet beslutsfattande.

Illustration av värdet i ett modernt affärssystem som SAP

Hur kan SAP fungera som en motor för innovation i mitt företag?

Vi befinner oss i en situation där behovet av innovationskraft ökar i en allt snabbare takt till följd av en mer komplex och föränderlig värld. I en tid av accelererande digitalisering behöver IT ta en tydlig och affärsdrivande roll.

Med S/4 HANA och SAP Cloud Platform gäller det att hitta en modell som passar den egna verksamheten, samtidigt som man drar nytta av den nya innovationsplattformen. Gränsdragningen mellan vad som skall hanteras av den digitala kärnan och vad som bäst lämpar sig för molnet eller olika typer av mikrotjänster är inte alltid självklar, men genom vår gedigna kunskap inom arkitektur, Service Design och SAP:s nya plattform kan vi guida dig rätt.

En förutsättning för att frigöra resurser till mer värdeskapande uppgifter är att ha full kontroll över sitt systemlandskap. Det handlar om att fokusera på rätt saker - och här kommer automatisering att spela en allt viktigare roll. Vi har länge arbetat med SAP:s plattform SAP Solution Manager, och kan erbjuda rådgivning kring hur du bäst utnyttjar dess breda funktionalitet för övervakning, testautomatisering och analys.

Hur kan SAP hjälpa mig att bli mer produktiv?

Produktivitet handlar om att effektivt utnyttja tillgänglig funktionalitet och att få en bättre överblick, minimala fördröjningar samt en hög datakvalitet. Det handlar också om en modern användarupplevelse med ett minskat utbildningsbehov. SAP:s svar är ett prisbelönat design-paradigm som går under namnet FIORI. Det råder ingen tvekan om att det finns ett historiskt arv inom affärssystem, där användarupplevelsen har bortprioriterats för heltäckande funktionalitet. Men idag finns alla verktyg som behövs för att sätta användaren i centrum. Verktygen måste dock kopplas samman med ett gediget kunnande kring hur man designar bra verksamhetsprocesser och vad som driver produktivitet. Vi behärskar samtliga aspekter inom användarupplevelser och hjälper dig att skapa intuitiva och situationsanpassade gränssnitt för såväl fasta arbetsplatser som mobila enheter.

Öka produktiviteten med SAP Fiori-appar

Kraven på ökad produktivitet och flexibilitet utmanar dagens ERP-lösningar. SAP är ett erkänt och etablerat affärssystem, med stor funktionalitet som täcker de flesta affärsprocesser. En utmaning är att hitta rätt, göra rätt och arbeta snabbt i det ibland mycket omfattande och komplexa standardgränssnittet. Här kan appar innebära en riktigt stor skillnad för användaren. Läs mer

SAP C/4HANA

Hantera de viktiga interaktionspunkterna i kundresan med hjälp av SAP C/4HANA. En integrerad kundupplevelseplattform. Läs mer