Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet - Business model innovation

2023-03-16

Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

I framtiden blir innovationsprocessen demokratisk

2021-03-23

Innovation startar med frågor! Vilka frågor ställer du till dem du jobbar med? Har ni en struktur för hur frågorna ställs och för hur informationen används? På CGI driver vi...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2020-09-02

Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

I Seoul har alla medborgare koll

2020-01-23

Det har länge pratats om smarta städer. Visioner har målats upp, demon och prototyper har byggts, men väldigt få har realiserat en hel vision där alla delar har kopplats samman...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Jag vill imorgon igen!

2020-01-08

Ska vi utveckla vår innovationsförmåga handlar det inte så mycket om var vi börjar, utan mest om var vi slutar. Om att fortsätta vara nyfikna, leta efter problem och möjligheter...