Du har antagligen någon gång anslutit numrerade punkter för att få fram ett objekt. Om inte annat så i ett målarblock när du var liten. Dot-the-dot. För mig är kreativt arbete eller innovation just det. Men siffrorna, sekvensen och objektet skapas av dig.

Det handlar om att skapa nya anslutningar. Att hitta kopplingar mellan problem och lösning. Att ansluta det förflutna med nutid. Att koppla erfarenhet med nya intryck.

Ibland, eller många gånger handlar det inte om att skapa nytt, utan om att använda det befintliga på nya oväntade sätt. Ett av de viktigaste dot-the-dot-verktygen är människor. Jag säger alltid att det är när människor möter människor som nya spännande saker händer. Det är människor som antänder förändringskedjan. Det är när du ansluter de oanslutna punkterna som nya innovationer startar och nya insikter avslöjas. För någon måste göra det, det sker inte av sig själv.

När jag håller föreläsningar och kommer in på delen kreativitet och innovation kan jag se samma reaktion som när jag talar om försäljning och affärsutveckling: ”Jag är ingen uppfinnare eller säljare.”

Men när du utmanar deras uppfattning och visar exempel, då börjar intressanta saker hända. Vi som människor skulle inte ha överlevt utan kreativitet och kreativitet finns i oss alla. Det handlar inte om att vara Einstein eller Da Vinci. Det handlar om dagliga observationer, att vara nyfiken, att fråga varför? Att våga fatta beslut som kanske är lite annorlunda, att våga ifrågasätta. Sedan är det bara att ansluta alla dessa punkter.

Låter det enkelt nog?

I det vi kallar digital transformation är innovation en av de viktigare faktorerna för att lyckas.

Vi kan snabbt digitalisera och skapa lösningar baserade på mobilitet, men för att skapa förändring måste vi ha med en faktor som skapar ett avbrott i status quo. Annars hamnar vi i status quo men med ny teknik. Den faktorn är innovation och kreativitet, och för att släppa loss kraften i den måste vi ansluta prickarna inom organisationen med hjälp av människorna.

Så hur börjar du med att ansluta prickarna?

(Jag tar bara upp det lite kort här, för det ämnet är i sig en ny blogg):

 • Från ett individuellt perspektiv är det en livslång resa som börjar med att observera, lyssna och vara nyfiken. Fråga varför, varför, varför. Acceptera inte ”bara för att”, ”därför” eller ”det har vi redan försökt tidigare”. Lyssna på andra människors erfarenheter, framgångar och misslyckanden. Dela, diskutera och läs.

 • Kombinera grupper med äldre erfarna och nyanställda, eftersom att tänka nytt eller på ett kreativt sätt inte är kopplat till ålder. Det är kopplat till miljön och människor.

 • Börja med att INTE tänka på att vi borde tänka out-of-the-box. Vad menar jag med det? Tja genom att relatera till något du kallar lådan begränsar du dig själv till vad som finns nu. Vilken box/låda är en mer korrekt utgångspunkt? Det enda skälet till att relatera till en låda är om problemet är en låda.

Jag skulle istället marknadsföra termen ”tänka utanför komfortzonen”. För att vara tydlig: Den komfortzon jag pratar om handlar inte om att vara ”fat och lazy”. Det handlar om att vi måste agera utanför våra beteendemönster och vanor, det handlar om att fånga möjligheterna som finns bortom vårt nuvarande sätt att göra saker. Det är att uppmuntra människor att gå utöver sina kunskaps- och erfarenhetsgränser.

Som alla andra revolutioner utlöses den digitala revolutionen av faktorer som människors beteenden, lagstiftning(samhällsförändringar), teknikframsteg och konkurrens på marknaden. När vi ser på framtiden kan vi ganska exakt förutsäga tekniksprång, men att förutsäga mänskligt beteende är mycket svårare, om inte omöjligt. Ser vi på framtiden tenderar vi att överskatta förändringen på kort sikt men underskatta långsiktig förändring. Ett exempel på detta är när jag håller workshops. När jag ber människor förutsäga framtiden om tio år har många saker (det mesta) förändrats i deras organisation. Men när jag ber dem titta tillbaka tio år har förändringen inte varit lika dramatisk.

(Eftersom jag nämner lathet måste vi ändå komma ihåg att den är en av våra starkaste drivkrafter och även en överlevnadsfaktor genom generationer. Hur man använder den minsta mängden värdefull energi finns inbyggt i våra gener. Annars skulle idéer som hjul, fjärrkontroll med mera inte ha funnits.)

Så hur ska du göra för att börja tillämpa tankesättet att ansluta punkter?

 1. Försök först att definiera ett specifikt problem eller en möjlighet i en mening.

 2. Ställ sedan frågan varför, varför, varför? (Ja,fråga tre gånger): Varför är problemet möjligt att lösa, vilken nytta tillför idén eller lösningen och för vem?

En idé är något som bara är en tanke. Det är när du börjar diskutera, agera och testa den som den formas till en innovation. För att köra igång en innovation och hålla den vid liv behöver du sex (utöver tid och pengar) saker:

 1. Grit (eller sisu på finska)

 2. Passion

 3. Människor

 4. Processer

 5. Uthållighet

 6. Optimism

Ur en organisations perspektiv måste man uppmuntra och skapa former för att dela idéer och mötas. Man måste också ha ett enkelt och tydligt sätt att bjuda in medlemmar till en del av förändringen och skapa en process där deltagare kan dra och släppa en idé eller välja att gå hela vägen.

Tänk på hur vi stöder, inspirerar och uppmuntrar innovation. Ge förmågan att börja smått och expandera. Var tydlig med vad innovation är för er, till exempel ”att göra något på ett nytt eller annorlunda sätt som skapar ytterligare eller nytt värde.” Genom att definiera vad innovation är kan du inkludera alla och undvika utanförskap. Då får du med även dem som känner att ”Jag är inte en uppfinnare”.

Kommunicera: Vi kan aldrig misslyckas

Du lär dig alltid, organisationen får erfarenhet och kan skapa en fantastisk intressant arbetsplats där du kan utvecklas. Så hur stämmer jag själv in på detta tankesätt? Jag gick igenom gamla skolböcker från när jag var åtta år. Ett ämne var att uppfinna. Läraren frågade: Vad gör du när du uppfinner och hur gör du det? Mitt svar var: Du uppfinner och du kopplar ihop minnen och idéer. Så inget nytt under solen sedan mina tankar som barn men många saker har sett dagens ljus under åren. Min far sa alltid till mig, ”Son, ingenting är omöjligt så länge du vill lära dig”.

Hidden City: ett exempel på en kreativ process

Ett exempel på en kreativ process var när vi visade Hidden City för Telia, en lösning där vi använde oss av augmented reality (AR) kombinerat med internet of things (IoT). Vi började prata om hur vi skulle kunna integrera 5G och AR i en demo tillsammans. Vi hade många kreativa diskussioner som täckte allt från att visa olika BIM-lager i byggnader till IoT- enheter i hus. Men när jag åkte hem från ett av mötena kom jag ihåg en utställning som Telia hade på ett event.

De hade byggt en fantastisk demovägg med vattenledningar, ventiler och IoT-sensorer anslutna till Microsofts molnplattform Azure via 5G. Telia visade på ett fantastiskt sätt hur 5G, AI och IoT är en del av Smart City-konceptet.

CGI byggde sedan en digital AR-tvilling av demoväggen och anslöt den till Azure-plattformen genom webapi. Den demon visar hur man kan kombinera verkliga objekt med AR-data eller AR-objekt med streaming eller fast data från fysiska objekt. Det visualiserar tydligt hur du kan kombinera och använda teknik för utbildning, underhåll och kontroll, oavsett om du är fysiskt närvarande eller om du ser och interagerar med objekten på distans.

Genom att dessutom lägga till AI:s kapacitet ger det oss människor ännu bättre förutsättningar att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Faktorn plats är inte längre lika viktig. Det innebär att vi kan gå från att tala om distansarbete till vad jag kallar ”distanskompetens”. Distanskompetens är något som jag förutspår kommer att vara en av de framtida trenderna vid sidan av ”livslångt lärande”.

Som ledare, som förälder och som medarbetare är det största du kan göra att inspirera. Inspiration är bränslet för förändring och utveckling. Så vem inspirerar du och vem vill du inspirera? Och inspirerar du dig själv? Som Buzz Lightyear från Toy Story sa: Till oändligheten och vidare.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.