Att överblicka och utvinna nya möjligheter ur en ständigt ökande informations-tornado är en utmaning för varje företag och organisation idag. Informationslandskapet blir ständigt mer komplext och omfattande, samtidigt som möjligheten aldrig har varit större att omvandla data till affärer.

På CGI har vi många års erfarenhet av Business Intelligence och Analytics och har genom åren byggt upp ett ramverk - CGI Darwin - som rönt mycket uppmärksamhet och fått stor spridning bland våra kunder. Som grund för ramverket används allmän praxis och väl beprövade mönster utifrån våra egna och andras erfarenheter. CGI Darwin används för att helt automatisera byggnationen av en plattform för hantering av alla typer av data, i molnet eller på marken. Det är baserat på Microsoft Azure och SQL Server och bygger på en referensarkitektur där bland annat Data Warehouse, Data Lakes, Machine Learning och Selfservice BI har sin givna plats.

Ska du förnya ditt befintliga datalager eller bygga nytt för att säkerställa datakvalitet och effektivitet i verksamhetens analyser? Söker du en plattform som möjliggör kontroll samtidigt som du får flexibilitet och möjlighet att möta upp mot ständiga krav på förändring? Vi hjälper dig gärna - prata med oss om CGI Darwin idag!

CGI Accelerator

CGI Darwin är ett av våra mest effektiva erbjudanden och därmed kvalificerat som en CGI Accelerator. Detta betyder att vi har en extra garanti för dig som kund. Till en CGI Accelerator finns alltid:

  • Tydliga och mätbara effekter i verksamheten, vilka påvisats genom tidigare införanden.

  • En väl beprövad metod för införande av lösningen.

  • Utbildning och certifiering av de konsulter som inför lösningen hos kund.