Predictive analysis

Resource center

Kommunen var tidigt ute med att börja titta på beslutsstöd för verksamheten. Det har lett till att kommunen också har tydliga interna mål för vad ett beslutsstöd ska kunna bidra med till verksamheten, nämligen att tillgängliggöra information inom flera olika...

Målet är att skapa större transparens och bättre organisatoriskt lärande samt att ge verksamhetschefer större möjligheter att styra den dagliga verksamheten. Anders Håkansson är strategisk verksamhetsutvecklare och Jan Olausson är kvalitetsstrateg på Borås stad. Tillsammans ansvarar de för stora delar...

För fem år sedan inledde Trollhättans Stad ett projekt för att bli mer datadriven. Det ledde till införandet av ett beslutsstödsystem som nu är en viktig del i Trollhättans Stads digitaliseringsplan med mål att ge medborgarna bättre service och ökad...

En av de stora utmaningarna inom stålproduktion är att höja kvaliteten på stål och minska onödigt spill på grund av sprickor i stålet som orsakas i produktionen. För att hjälpa Uddeholm, en ledande stålproducent, att övervinna denna utmaning utvecklade vi...

Underhållsstopp kostar metall- och gruvindustrin miljoner. För att hjälpa en ledande europeisk gruva skapade vi en 4D digital tvilling av anläggningen, vilket gjorde det möjligt för dem att uppnå högre underhållseffektivitet och säkerhetsnivåer samtidigt som kostnaderna minskar. Ladda ner PDF:en...

Datamängderna ökar explosionsartat i takt med digitaliseringen. I många verksamheter används denna data osystematiskt eller inte alls. Men häri finns nyckeln för att lösa framtidens komplexa affärs- och samhällsutmaningar. Tänk att du äger en glasskiosk och det är 25 grader...

Hur ska artificiell intelligens (AI) bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt? Det är en av huvudfrågorna för det nya nationella AI-centret i Göteborg. Här ska forskare och företag ta fram nya lösningar och etiska ramverk. I december invigs Sveriges...