För fem år sedan inledde Trollhättans Stad ett projekt för att bli mer datadriven. Det ledde till införandet av ett beslutsstödsystem som nu är en viktig del i Trollhättans Stads digitaliseringsplan med mål att ge medborgarna bättre service och ökad transparens.  

Att skapa sig en överblick och insikt i verksamheten är en förutsättning för att kunna förbättra den. Rapportering är dock en omfattande och tidskrävande aktivitet som ofta utförs manuellt. Genom att rapporteringen var så tidskrävande och innebar så mycket jobb hanns den inte alltid med i den utsträckning och med den regelbundenhet som den borde.

- Med beslutsstödsystemet får vi rapporterna direkt och kan istället lägga mer energi på att analysera dem samt planera och agera utifrån resultaten, vilket är ett mycket bättre utnyttjande av resurserna,  säger Joakim Borgh, projektledare på Trollhättans Stad.

Systemet ska också väcka nya tankar och idéer kring hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. En viktig del är då att kunna korsköra information från olika system. Genom att kombinera exempelvis data från ekonomisidan med mer kvalitetsrelaterad information om verksamheten blir utvärderingarna och nyckeltalen för verksamheten mer kraftfulla.

- Med en bättre överblick kommer vi exempelvis att kunna se trender för sjukfrånvaro, som gör att vi kan förändra och förbättra för verksamheten samt få en bättre och mer hållbar planering, säger Joakim Borgh.

Idag har beslutsstödsystem stor acceptans och bred förankring inom verksamheten. Det uppnåddes genom att projektet arbetade med en iterativ och inkluderande process genom hela projektet.

- En av våra absolut viktigaste framgångsfaktorer i projektet har varit den kontinuerliga dialogen, berättar Joakim Borgh. Det har varit bra för både användarna, projektet och hela verksamheten. Det har ökat förståelsen och skapat engagemang. Vi har hela tiden varit noga med att ta tillvara åsikter och idéer från användarna.

Projektet pågår för närvarande där fler system och verksamhetsdelar integreras. CGI arbetar nära projektet med både strategi, teknik och anpassningar. Läs mer om CGI:s erfarenhet inom beslutsstöd här:

Läs mer