Många retailbolag säger sig idag vilja arbeta mer agilt. Men vad betyder det i praktiken? Det kommer CGI:s retailspecialister Linn Sjövie Hasserius och Emil Wengström att förklara i CGI:s webbinarium Den agila retaildrömmen - vision eller verklighet? som äger rum den 7:e maj.

Linn Sjövie Hasserius
Linn Sjövie Hasserius

Linn och Emil har gedigna erfarenheter av att hjälpa retailbolag att öka lönsamheten genom att införa agila arbetsprocesser och båda arbetar i sammanhang där agilitet är ett måste för att driva arbetet framåt och leverera värde på hög nivå.

Vad skulle ni säga att agila processer är?

Linn: Jag skulle säga att det är ett tankesätt, ett angreppsätt att lösa en uppgift för att komma framåt i det man gör. I mitt arbete handlar det om att gå från ett ”silo-tänk” till ett bredare perspektiv som gynnar organisationen och affären i stort.

Varför tror ni att agila processer har blivit så viktiga inom just retailbranschen?

Emil: Retailmarknaden förändras nu mer än vad den gjort på flera år. Genom att arbeta agilt kan man ta fram nya idéer och testa dem mycket snabbare än tidigare. Det behövs för att kunna möta kunden i de nya kanaler där de väljer att handla och för att nå ut till nya marknader på ett proaktivt sätt.

Vad är effekterna av en lyckad agil process?

Emil Wengström
Emil Wengström

Emil: Att man kan leverera värde med högre precision till kunden. Detta i sig drivs ju av att alla känner sig trygga i teamet och att det finns en förutsägbarhet i aktiviteterna som teamet tar sig för. Då kommer alla teammedlemmar att bidra på bästa sätt i arbetet, vilket gör att effektiviteten höjs och att man kan leverera mer av värde.

Vad vet de flesta inte om agila processer?

Emil: Många tror att man måste göra en omorganisation för att kunna arbeta agilt, men har man en välfungerande organisationsstruktur så behövs faktiskt inte det. Man kan tillhöra samma organisatoriska chef men arbeta i ett scrumteam till exempel.

Vad är det första steget för att bli ett mer agilt team eller företag?

Linn: Att bestämma sig för att i grunden förstå målet och syftet med att börja arbeta agilt. Man pratar ofta om att leverera värde, men det kan bli otydligt om alla i teamet inte har samma uppfattning om vad målet och syftet är.

Varför är det ofta svårt att gå över till agilt? Varför fastnar många?

Linn: Det handlar i flera fall om just syfte och mål. Teamet kanske börjar arbeta med sin trello-board och i sprintar innan de riktigt förstått det egentliga syftet med de förändringar som görs.

Vilka borde lyssna på webbinariet den 7:e maj?

Emil: Alla inom retail som vill bli mer effektiva i sina agila processer, till exempel produktägare eller områdesansvariga. Har man arbetat ett tag kan det nog uppstå intressanta diskussioner som man kan känna igen sig i, men också diskussioner om hur man kan ta sig vidare med sitt agila arbete.

Om man är intresserad av att få veta mer efter webbinariet eller kanske börja arbeta med er, vem ska man kontakta då?

Då kan man höra av sig till Emil eller Linn, alternativt kontakta Christian Haeger, Vice President Sector Retail.