Åsa Malmén är ansvarig för offentlig sektor på CGI i Sverige och enhetschef för den offentliga sektorn i Stockholmsregionen. Åsa har lång erfarenhet från it-branschen och har i över 30 år innehaft en rad olika ledningspositioner både i den publika och privata sektorn. Kontakta Åsa om du vill veta mer om oss som digitaliseringspartner