En möjlighet till eftertanke om samhällets beredskap

Ta del av värdefulla insikter och vägledning kring beredskap, inte bara för individer utan också för samhället som helhet. Genom att analysera och använda respondenternas svar som stöd har vi kunnat identifiera områden där det kan finnas behov av förstärkningar för samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Tillsammans blir det lättare, att vara alltid redo.

Hämta hem rapporten 

zebra crossing
airport chart

Redo att starta er beredskapsresa?

Vi har en lång historia av att arbeta med beredskaps-, säkerhets- och försvarskunder både nationellt och internationellt. Vi har utvecklat dokumenthanteringssystem som används av NATO i 20 länder. Även i Sverige har vi en betydande närvaro bland säkerhetsklassade kunder inom både privat- och offentlig sektor.

Vår breda erfarenhet gör att vi inte bara förstår individuella projekt utan också deras inverkan på det större samhället. Denna insikt är central för den gemensamma beredskapsresan vi alla måste göra.

Läs mer här