Primary tabs

Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare - som vi kallar medlemmar - för att visa att CGI är deras företag. Att jobba för ökad jämställdhet i vår bransch och på CGI samt att sträva efter mångfald ur flera perspektiv är prioriterade områden. Läs mer om CGI som arbetsgivare på karriärsidorna och i vår hållbarhetsredovisning.

På CGI stödjer vi de samhällen där vi bor och arbetar. Vi tar de färdigheter som krävs för att vara ett ledande IT-företag - problemlösning, kreativitet och engagemang – och använder dem för att göra en positiv skillnad. Vi uppmuntrar  våra medlemmar att bidra till samhället genom flera interna program som bidrar till innovation som skapar samhällsnytta.