Ansvarstagande, operationell kvalitet och intraprenörskap är viktiga ledord för oss på CGI. Detta fokus hjälper våra medarbetare att forma framtiden både för sig själva och för vårt företag. Att våga vara innovativ skapar framgång. 

Ansvarstagande genomsyrar hela CGI:s verksamhet och våra konsulter är ansvariga för att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder vad gäller allt ifrån kundbemötande till leverans. Men det handlar också om att våga utmana kunderna då CGI:s konsulter sitter på de tekniska kunskaperna kring vad kunden behöver. Trots att kunderna kanske har en klar bild av vad de vill ha när de kommer till oss så kan deras behov egentligen se annorlunda ut, och därför är rådgivning och att våga säga nej till det som inte behövs viktigt.

Ansvarstagandet är absolut viktigt, säger Alexander Lepp som jobbar både som konsult och som ansvarig för CGI:s Data, Automation & AI Practise i Skandinavien och Centraleuropa. Det hjälper oss med vårt starka fokus på intraprenörskap som helt enkelt handlar om att medarbetare tar ansvar för och driver utveckling och förändring inom vår organisation. Vi som konsulter uppmuntras alltid att vara innovativa problemlösare som vågar utmana. Exempelvis kontaktade en kund oss med en specifik lösning de ville implementera, men vi vågade utmana kunden och tog ett steg tillbaka för att identifiera rotorsaken, och tillsammans tog vi fram en bättre lösning som inte bara botade symptomen.

Operationell kvalitet är en annan viktig del och CGI förbättrar ständigt processer och system eftersom det i slutändan är nöjda kunder som ger återkommande affärer och stolta medarbetare som trivs med sitt jobb. Strävan mot ständig förbättring är nämligen en av de viktigaste grunderna till CGI:s lönsamhet och tillväxt.

Ledorden kring ansvarstagande, operationell kvalitet och intraprenörskap hjälper våra medarbetare att forma framtiden både för sig själva och för CGI. Enligt Alexander är AI är ett område under utveckling där ansvarstagande måste vara centralt. CGI vill inte vara med och skapa lösningar som är rasistiska, sexistiska eller potentiellt skadligt för mänskligheten. Men att Alexander skulle bli ansvarig för just AI var inget som var klart från början. 

Jag anställdes för att arbeta med fokus på automation men i dagsläget arbetar jag med alla typer av uppdrag inom data, automation & AI, men AI har blivit ett större fokus, säger Alexander. Jag ville vara med och utveckla en praxis kring AI, och jag bytte därför inriktning på min roll. CGI är ett företag som välkomnar innovativa idéer och är beredda att anpassa sig för den föränderliga värld vi lever i, och jag uppskattar verkligen hur jag får vara med och skapa min egen karriärväg. Jag upplever att jag har större frihet att forma min anställning på CGI än vad jag har haft på tidigare arbetsplatser. På CGI omvandlar vi verklig insikt till handling – tillsammans.

 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här