Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Almedalsveckan fortsätter i högt tempo och det är många ämnen som ska avklaras i de över 3 800 seminarier som hålls dessa intensiva dagar. Ett unikt utbyte av idéer och tankar i ett samhälle i miniatyr där mötena mellan människor i tiden mellan seminarierna kanske är av ännu högre vikt. De spaningar som här redovisas kommer att ha ett fokus på försvar och säkerhet.

Spaningar från Almedalen

  • Under måndagen träffade CGI överbefälhavaren och kunde utbyta tankar kring kompetensförsörjning i försvaret samt hur industrin kan stödja. Liknande frågeställningar kom upp i ett seminarium arrangerat av Försvarspolitisk Arena, där regeringens utredare Annika Nordgren Christensen tillsammans med försvarsminister Hultqvist diskuterade den utredning som skall vara klar senare i höst. Även här lyftes det civila samhällets roll fram som viktig komponent för att personalförsörjning ska fungera väl i försvaret. CGI, som del av samhället och som leverantör av IT-tjänster till Försvarssektorn, har tagit sitt ansvar genom att, i likhet med flera andra organisationer, skriva ett samverkansavtal med Försvarsmakten. Genom detta ska vi verka för nyttjande av kritisk kompetens i höjda beredskapslägen.

  • Från detta är övergången lätt till försvarslogistik. Vid ett mycket välbesökt och välmodererat seminarium kunde företrädare för Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, FMV och industrin diskutera den kommande utredningen om försvarslogistik. Medverkande var bland annat Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet, General Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef Marie Holmberg, stabschef FMV och regeringens utredare Ingemar Wahlberg.

  • Det konstaterades att FMV och Försvarsmakten står inför stora omställningar och ett ökat krav på tempo i förändringsarbetet påkallat av omvärldsförändringar, ökade krav på effektivitet och operativ försvarsförmåga - samt återigen industrins roll i kedjan. För att säkerställa fungerande kommunikationer i kris och krig räcker det idag inte att ha beredskapsavtal med statliga Televerket - idag är det många civila aktörer inom telekom och IT som ska samverka. Detta är en utmaning. CGI har dock med sin bakgrund från Försvarsdata en gång i tiden, ganska god rutin på att gå från fredstida leverantör till leverantör i höjd beredskap.

  • Ledarskap var ett annat centralt tema på seminarium ombord på HMS Karlskrona. Där berättade Spotifys nordiska HR-chef, Katarina Berg, om hur det är att leda unga människor och vara ledare i dynamisk miljö. Svenskt ledarskap är en exportprodukt, hävdade Spotify. Personalchefen Försvarsmaktens General Klas Eksell höll med och anförde som exempel alla de översvallande omdömen svensk militär personal får utomlands. Nu och framåt är det inte arbetsgivare som väljer personal - det är den enskilde som väljer arbetsgivare. I detta sammanhang är det bra att veta att CGI med en Top Employer-utmärkelse står sig väl i konkurrensen som en av Nordens mest attraktiva arbetsgivare.

  • Ett klart större antal seminarier detta år i Almedalen kom att handla om cybersäkerhet. Det är ett i allra högsta grad reellt hot för individ, organisation och hela samhället. Försvarsanalytikern Johan Wictorin kunde som paneldeltagare i seminarium anordnat av PWC, berätta att hackerkompetens idag finns att köpa överallt, i dunkla forum, för aktivister, kriminella och till och med stater, för att angripa, förvirra eller stjäla information. Inte sällan samverkar dessa grupper i oheliga allianser. CGI har internationellt en mycket hög renommé när det gäller säker systemutveckling och övervakning av system/nät. Något som kommer att uppleva ett ökat intresse kommande år.  

Logistikseminariet avslutades med ett tänkvärt citat av General Omar Bradley: ”Min operationschef talar om för mig vad jag bör göra. Min logistikchef talar om för mig vad jag kan göra...”

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...