Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Temat i Science Fiction-filmer med 20-30 år på nacken är ofta detta: ett krig eller en konflikt utspelar sig i både en riktig, fysisk värld och i en virtuell värld, en datorernas värld.

Nu finns det tillfällen när man kan säga att Science Fiction i vissa avseenden kommit ikapp sig själv och blivit verklighet. Från Science Fiction till Science Reality – eller kanske bara - reality!

Den som idag vill påverka med maktmedel kan lika gärna uppehålla sig i cybervärlden som i den fysiska miljön – och ofta uppnår man målen bäst om man kombinerar åtgärderna i båda dess världar. Oavsett begreppen - med utsuddade gränser här så är det i stort sett samma verklighet vi talar om.

Det senaste året har vi genom ett flertal anmärkningsvärda händelser i Sverige och omvärlden blivit varse hur sårbar vår infrastruktur är och hur lätt det är att påverka vår verklighetsuppfattning genom digitala media. Man kan med gott fog börja fundera på om den så kallat verkliga världen verkligen är så verklig som vi tror den är...

Genom några provokativa frågor, utan självklara svar, ska jag försöka belysa vad jag menar:

När radartäckningen vid ett flertal tillfällen försvann i södra Sverige under våren och Arlanda tvingades stänga, var det bara ett trivialt tekniskt fel, eller kanske en solstorm?

Att det var främmande makt som testade sin förmåga eller ickestatlig organisation som ville visa att man kunde utöva påtryckning, ansågs inte som troligt. Men det går aldrig att utesluta – och i framtiden blir det kanske en realitet. Hur som helst, blev sårbarheten uppenbar.

Är din nya kompis på Facebook någon du verkligen känner?

Försvarsmakten skriver i sina personaltidningar och i interna direktiv till sina medarbetare att de ska vara försiktiga med olika typer av sociala media, då dessa aktivt används för att kartlägga civil och militär personal. En gång i tiden besöktes många av flygvapnets piloter av så kallade tavelförsäljare som knackade på dörren. Idag är det så mycket enklare att med falska alias krypa in i ens sociala nätverk och få reda på allt om ens liv, intressen, vanor och vänner.

Är alla Twitter-anhängare till republikanska eller demokratiska presidentkandidater riktiga personer?

Eller handlar det istället om en massa datastyrda konton? Extra kryddigt blir det om det kanske är främmande makt som smyger in åsikter, manipulerar fakta och driver opinion. Kryddigt är även fallet med skribenter i Sverige med olika alias. Mest känt är väl fallet Egor Putilov: olika alias, lika många åsikter. I anslutning till det fallet hade jag möjligheten att yttra mig som säkerhetsexpert i Svenska Dagbladet, nyligen.

Frågorna ovan är bara ett försök att övergripande teckna sårbarheter för såväl hela samhällen som för enskilda individer. Det är närmast också en manual för hur en statlig eller icke-statlig aktör ska agera för att nå extremt långt med sin kraftfulla påverkan, utan att avlossa ett enda skott.

  • Ta reda på allt om organisationen, landet, individen. Check!

  • Stör ut förmågan att se och höra. Check!

  • Förvirra med motstridiga uppgifter och manipulerad information. Check!

Om man går tillbaka tio, tjugo eller trettio år till Science Fiction-filmer från den tiden träffar de inte alltid helt rätt i att förutspå framtiden – det som nu är vår samtid. Men vissa fantastiska scenarion om ihopkopplade maskiner och information på internet har vi faktiskt lyckats överträffa. Kommer det även att gälla hot och risker?

I Sverige har vi börjat rusta upp totalförsvaret och det är hög tid att vi även rustar vårt cyberförsvar, både militärt och civilt. CGI, som redan idag är en betydande leverantör till försvar och säkerhet i Sverige och globalt, står rustat i den värld som kommit att bli Science Reality. 

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...