Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Mina senaste blogginlägg under rubriken Försvar och Säkerhet har handlat om totalförsvaret, om behovet av att vi igen bygger upp ett fungerande totalförsvar och därmed ett stabilt och resilient samhälle som bättre kan stå emot störningar och värre kriser, vad än dessa månde vara.  

Totalförsvaret består av det militära förvaret och det civila försvaret. Det militära har till uppgift att vara avskräckande så att ingen ska få för sig att angripa landet till havs, på land, i luften eller i cyberdomänen. Och skulle ändå någon göra det – så ska det militära försvaret kunna ha kraft att hindra och mota bort angripare.  

Det är här försörjningskedjor kommer in, och det är också här som privata företag och industrin kommer in. Dessa är idag en viktig del av det civila försvaret eftersom den konkreta verksamheten inte längre bedrivs av exempelvis länsstyrelser utan är kontrakterad till privata aktörer.  

Det civila försvaret har till uppgift att skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsfunktionerna. För detta krävs att man samordnar och prioriterar – allt ifrån personella resurser till hur el, förnödenheter, kommunikationsmöjligheter med mera kan komma att ransoneras. 

Den viktigaste uppgiften civilförsvaret har nu är att planera för det oförutsebara så att så många samhällsfunktioner som möjligt ska fungera även under de svåraste av förhållanden. Det är här försörjningskedjor kommer in, och det är också här som privata företag och industrin kommer in. Dessa är idag en viktig del av det civila försvaret eftersom den konkreta verksamheten inte längre bedrivs av exempelvis länsstyrelser utan är kontrakterad till privata aktörer.  

Alla verksamheter är idag så komplexa att det sällan går att hitta en process, en verksamhet eller funktion som INTE är beroende av någon annan.

Alla verksamheter är idag så komplexa att det sällan går att hitta en process, en verksamhet eller funktion som INTE är beroende av någon annan. För att verkligen genomlysa varje tekniskt system, produkt, process, leverans med mera, behöver man alltid tänka ett steg längre än man ursprungligt planerat.  

Kommer man verkligen att kunna stämma av och uppdatera varandra organisationer emellan när mobilmaster slutar sända? Finns verkligen reservdelar lagrade inom landet för den lilla komponenten som har en ännu mindre delkomponent som man inte tänkt på? Finns det verkligen bränsle att tillgå till de reservgeneratorer som ska hålla igång viktig utrustning?  

När man dragit en lättnadens suck över att bränsle finns att tillgå kan man börja fundera på hur man ska lyckas pumpa upp den när el till pumparna saknas. Har man sedlar hemma och ska handla i livsmedelsaffären är det inte säkert att automatlåsta kassor kan ta emot dem, och kassabiträdet vet inte vad varan kostar efter som hen är dålig på att läsa streckkod.  

Allt ovan är bara exempel på högt och lågt men visar på behovet att tänka ett steg längre i kedjan för att erhålla resiliens. Företag inom IT och verksamhetsutveckling, som CGI med flera, har redan under pandemin fått brottas med störningseffekter på försörjningskedjorna och har byggt in erfarenheterna i våra lösningar och leveranser. Det gäller för oss som för andra att tänka ett steg längre, för en kedja har många länkar – och som du vet blir kedjan aldrig mer resilient än sin svagaste länk.

Läs mer om hur vi på CGI jobbar med försvaret.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...