Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Behoven går utanför traditionell försvarsindustri

Att försvarsförmågan ska höjas är något som går igen i diskussioner och beslut i de flesta europeiska länder. Ur industrins vinkel innebär det en ökad efterfrågan på tjänster, system och produkter. Eftersom det är totalförsvar som vi pratar om, är det inte enbart det som brukar betecknas som försvarsindustri som menas.

EU Kommissionens rapport ”The Future of EU Defence Research, March 2016 - PE535.003” visar tydligt att Europa halkat efter rejält jämfört med resten av världen när det gäller forskning och utveckling på försvars- och säkerhetsområdet. Det är inte bara de uppenbara aktörerna som USA och Kina som marscherat starkt, även Ryssland och Sydostasien och Indien har de senaste 15 åren skapat, integrerat, produktifierat och systemutvecklat kraftfulla lösningar och ökat sitt kunnande på en mängd områden. Enighet verkar finnas på ministernivå – att nu måste något göras.

I Sverige arbetar Försvarsmakten kontinuerligt med sina långsiktiga perspektivplaner PERP. I den senaste utgåvan, från 2016, framhålls att överraskande snabba tekniksprång har drastiskt förbättrat förmågor som precision, räckvidd, miniatyrisering och digitalisering. Det innebär att försvarsplaneringen kan behöva förhålla sig till helt nya förhållanden. Ett exempel är precisionsartilleri (smarta stridsdelar) med mångdubbelt längre räckvidd, instyrda mot målet av synkroniserade svärmar av miniatyrdrönare – där tiden från målupptäckt till verkan kortats dramatiskt - då processerna digitaliserats. Till detta ska läggas en snabb utveckling på teknikområdet Cyber med förmågor att påverka motståndarsidans system, kommunikationer och sensorer – kort sagt beröva motståndaren förmågan att se, höra och leda.

Vi på CGI arbetar med våra kunder inom offentlig och privat sektor med att stärka upp säkerhet i system, utveckla robusthet och övervakning mot intrång, men även med digitalisering av processer och utvecklande av intelligens i sensorer och kommunikationsnoder. I industri- och försvarsseminarier tar vi intryck av myndigheter- och försvarsorganisationers behov och planer, samtidigt som vi kan bidra med egna insikter kring digitalisering, Big Data och Internet-of-Things. Idag går det mesta mot så kallad dual-use, civilt/militärt. Detta öppnar upp möjligheter gällande totalförsvar, samtidigt som det också öppnar upp för nya sårbarheter. En balansgång.

Under den pågående utbildningen SERA (Session européenne des responsables d’armement) – lett av EDA European Defence Agency och IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale), har vi kunnat åter kunnat konstatera att mycket behöver effektiviseras i kedjan, innovation-industriutveckling-upphandling-försvarseffekt. En komplex kedja som kräver offentlig/privat samverkan och samverkan mellan länder för dynamisk och samtidigt kostnadseffektiv utveckling. Inte det lättaste.

Fortsatta rapporter från SERA kommer att komma under våren.

Torsten Bernström, Account Manager Försvar & Säkerhet, deltagare SERA 2017

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...