Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

CGI bidrar med input i seminarieserie om samverkan kring upphandling

Efter nästan två decennier av kraftigt neddragna försvarsbudgetar, och ännu större neddragningar på försvarsforskningsområdet i EU:s medlemsländer, syns nu ett trendbrott. Detta i alla fall när det gäller uttalad ambition. Realisering återstår att se.

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolicy, CSDP, har visat sig svår och komplex att implementera speciellt när det gäller att samordna försvarsmaterielupphandlingar, större materielprogram och försvarsteknologiforskning. EU-organ som till exempel EDA (European Defence Agency) och OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) har, i olika delar av försörjningskedjan, arbetat för koordinering inom EU av allt från grundforskning till offentlig/privat samverkan mellan företag och myndigheter och länder – med sikte på lägre kostnader och högre effekt. Det har gått trögt.

Årligen samlas utvalda representanter från europeiska försvarsmyndigheter och försvarsindustri till en utbildnings- och seminarieserie på initiativ från EDA och administrerat av franska IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale). Kursen heter SERA (Session européenne des responsables d’armement)

Detta år finns CGI Sverige med bland kursdeltagarna

Nästa vecka är det dags att vi träffas igen, denna gång i London.

Som representant för försvarsindustri med tonvikt på informationsteknologi bidrar CGI med insikter kring cyberförsvar, säkra kommunikationer, ledningssystem och operativa IT-stödsystem. CGI är ett globalt företag med verksamhet i många EU-länder. Försvar är i mångt och mycket en nationell angelägenhet, vilket ovan beskrivna tröghet i försvarsupphandlingar bevisar. Säkerhetshoten, speciellt på cyberområdet, tar inte någon hänsyn till detta. Tvärtom kan såväl militär som civil IT-infrastruktur drabbas hårt av välplanerade och omfattande cyberattacker med avbrott i livsviktiga samhällsfunktioner som följd.

CGI har även omfattande och lång erfarenhet av att i nära samverkan med militära myndigheter och levererande försvarsindustri, utveckla och underhålla systemstöd inom logistik, administration och ledning. Som exempel kan nämna NATO:s omfattande dokumenthanteringssystem eller svenska Flygvapnets underhållssystem FENIX för alla flygande plattformar.

När det gäller effektivisering av upphandlingar på försvarsområdet inom EU-länderna och EU-gemensamma projekt återstår mycket dock mycket att göra. Väckarklockor har varit EU- kommissionens utskottsrapporter, som visar att hela unionen blir omsprungen av Ryssland, Kina och Indien med flera när det gäller satsning på forskning inom försvars- och säkerhetsteknologier.

Detta, tillsammans med insikten om att försvarssamarbete länder och industrier emellan måste effektiviseras för att få ut mycket mer för pengarna, har fått EU-kommissionen att utfärda ett antal styrande direktiv de två till tre senaste åren. Nu gäller det bara att dessa får effekt. Det är det som SERA 2017 handlar om.

Torsten Bernström, Affärsansvarig Försvar och Säkerhet, kommer att under våren inkomma med fler rapporter från utbildningen vid SERA.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...