Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Att prata totalförsvar är inne igen. Att prata försvar är inne igen. Efter att under två decennier varit en fråga helt i skymundan har nu säkerhets- och försvarsfrågorna tagit sig högt upp på debattagendan, vilket är hälsosamt.

Just nu sker en uppryckning och satsning på att återinvestera kunskap och resurser i ett återuppbyggt totalförsvar. Men läget är ett helt annat än för 20-30 år sedan. Idag återfinns mycket av just den verksamhetskritiska kompetensen inte längre inom försvaret, eller ens i statligt ägda bolag, utan hos försvarsleverantörer som till exempel CGI. Därför välkomnar vi att Försvaret nu tittar beredskapshöjande åtgärder tillsammans med näringslivet.

Ett sådant exempel är att Försvarsmakten och CGI har inlett ett samarbete där medarbetare i företaget ges möjlighet till deltidsanställning i försvaret i syfte att kunna krigsplaceras i just sin roll som exempelvis IT-specialist, efter en kortare så kallad ”kombattant-utbildning”.

Låt mig förklara varför vi väljer att satsa på detta och varför vi kommer få se fler sådana samarbeten med företag framöver.

För att ha ett starkt och uthålligt försvar och ett samhälle som klarar av allehanda påfrestningar krävs mer än militär förmåga – hela samhället måste ha en beredskap i form av organisation, resurser och reserver.

En inventering idag visar att det är ganska tomt och urplockat i de beredskapsförråd som en gång fanns över hela riket. Det är dock inte det allvarliga – för nödlivskexen hade hunnit bli ganska torra och alla spadar och hackor ganska rostiga – nej, det allvarliga är att all kunskap om hur planera och leda det civila försvaret glömts bort eller pensionerats.

Nu sker alltså en välbehövlig uppryckning och kunskapsinvestering i att återuppbygga totalförsvaret. Det innefattar att återupprätta Länsstyrelsernas ledningsstrukturer och civil/militär samverkan. I detta arbete har alla samhällsorgan och funktioner en roll att spela – och så även näringslivet.

Här har också skett stora förändringar de senaste decennierna. På 1970-talet kunde till exempel telekommunikation och transporter, vid beredskapshöjning eller mobilisering, koordineras genom att Televerkets och SJ:s försvarsdirektörer inkluderades i arbetet. Idag skulle samma samverkan kräva inblandning av ett dussin privata och offentliga aktörer.

Trots att samordningen idag borde vara betydligt mer komplex har någon större planering av detta eller test genom övningar inte gjorts på länge – det arbetet börjar nu. Som Sveriges största leverantör av IT-tjänster och med Försvarssektorn som betydande kund, märker CGI av återtagandet i beredskapshöjande åtgärder tillsammans med industrin.

Från Försvarets Materielverk diskuteras det med försvarsindustri hur leveranser ska kunna säkras även i ett försämrat omvärldsläge. Leveranser av allt från förnödenheter och militär materiel till drift av verksamhetskritiska system och tjänster. Idag återfinns mycket av just den verksamhetskritiska kompetensen hos försvarsleverantörer som CGI.

Att CGI nu gör det möjligt för medarbetare att ta deltidsanställning som IT-experter inom försvaret är en del i detta. Ni kan i denna Försvarsmakts-producerade video se hur det såg ut när CGI och Försvarsmakten presenterade detta samarbete på CGI kontor i Karlstad. Vi kommer att se mer av sådana samarbeten med fler företag. Det tror vi är bra för Sverige. 

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...