Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Vi hoppades att vi snart kunde lägga utmaningarna med en världsomspännande pandemi bakom oss. Inte för att den är helt över, men för att det verkar ljusna vid horisonten. Fortfarande hade vi alla att se över vilka kvarvarande effekter, störningar och övrig påverkan pandemin hade haft på ekonomi, försörjningskedjor och internationella samarbeten – när nästa utmaning slog till. Slog till ordentligt.  

Krig i Europa och därmed också ett abrupt slut för den världsordning vi lärt oss leva med de senaste 30 åren – efter Berlinmurens fall och demokratiseringen av Central- och Östeuropa.  

Vid sidan av den tragedi och det lidande som ett krig innebär (och det är inget man lätt kan ta in), kommer vi alla behöva att fortsätta fundera över hur vår vardag och vårt arbetsliv kommer att påverkas. Störningar på ekonomi, försörjningskedjor och samarbeten kommer bara att bli mer omfattande. Totalförsvaret har nu verkligen hamnat i förgrunden med frågor som:  

Hur är beredskapen i kommunerna? Hur samordnar länsstyrelserna? Vilka ytterligare ansvarsområden har våra centrala myndigheter? Har alla en gemensam lägesbild?  

Därtill är mycket av den konkreta verksamheten utkontrakterad till privata aktörer. Hur formaliseras näringslivets roll i en krissituation och med ökade krav på beredskap?  

I ett blogginlägg från slutet av 2020 lyfte vi från CGI fram betydelsen av att fokuserat satsa på uppbyggnaden av totalförsvaret. Det tål att läsas igen: https://www.cgi.com/se/sv/blog/bygga-upp-totalforsvaret 

När det skrevs var det för att understödja behovet av att bygga upp ett totalförsvar. Nu behöver vi fokusera på att snabbt skapa ett resilient samhälle med ett fungerande civilt och militärt försvar.  

CGI är med och skapar detta.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...