Med samhället i fokus

Med samhället i fokus

På CGI är vi hängivna till att leverera skräddarsydda digitaliseringslösningar som utgår från er specifika situation. Vi förstår att offentlig sektor, och inte minst hälso- och sjukvården, i Sverige står inför unika utmaningar, vilket inkluderar begränsade resurser och därmed ett ökat behov av effektivitet och tillgänglighet. Med vår expertis och närvaro över hela landet kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att möta dessa utmaningar.

Vi erbjuder ekonomiskt hållbara lösningar och säkerställer att ni når era mål, samtidigt som vi ständigt arbetar för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av era tjänster. Vårt team, bestående av IT-experter och erfarna praktiker, arbetar sida vid sida med er organisation för att säkerställa att ni får ut det mesta möjliga av er digitaliseringsresa – från analys till genomförande, förändringsledning samt drift och förvaltning.
 

21 av 21
regioner nyttjar redan våra erbjudanden inom vård och omsorg
1500
medarbetare inom offentlig sektor i Sverige.
290  av 290
kommuner nyttjar redan våra erbjudanden inom offentlig sektor

Varje resa är unik – Beredskapsresan gör vi tillsammans

CGI erbjuder stöd för att förbereda alla verksamheter inom offentlig sektor inför potentiella kriser och krig. Med expertinsikt, strategier och verktyg hjälper CGI till att stärka civila och militära förmågor för att möta framtida utmaningar. Varje beredskapsresa är unik, men CGI:s fyra decennier av erfarenhet gör oss till en tillförlitlig partner i beredskapsprocessen. Beredskap är en angelägenhet för alla – individer, myndigheter, och näringslivet – och framtida beredskap börjar idag.

Läs mer om Beredskapsresan

Önskar du mer information om våra erbjudanden och lösningar, ta kontakt med oss.