Primary tabs

Smart City yhdistetään käsitteenä yleensä teknologiaan ja erilaisiin IoT-ratkaisuihin, mutta se tarkoittaa paljon muutakin. Smart City ei ole yksittäinen teema vaan se koskee koko kaupungin tai kunnan toimintaa. Kaupunkien ja kuntien on tarjottava asukkailleen elämisen helppoutta ja hyvinvointia, mahdollistettava elinvoimainen liiketoimintaympäristö yrityksille sekä varmistettava palvelujen joustavuus ja tehokkuus. Me olemme mukana Smart City -matkallasi.

 

Muutos palvelujen tuottajasta alustaksi ja mahdollistajaksi 

Yksi Smart Cityn avaintrendi on alustatalous ja ekosysteemit. Kaupunki ei pysty yksin toteuttamaan kaikkia palveluinnovaatioita.​ Kaupallisten toimijoiden yhdistäminen julkisiin toimintoihin on haastavaa eri intressien vuoksi. 

Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä. Nämä kunnat kykenevät tarjoamaan asukkailleen parhaat ja tuottavimmat palvelut. Oman ekosysteemin kautta paikallinen elinkeinoelämä saa uusia mahdollisuuksia, mikä lisää kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Innovoimme kuntien ekosysteemi- ja verkostorakentamista yhdistämällä eri toimijat samoihin pöytiin. 

   

 

Tulevaisuuden kuntaa johdetaan tiedolla

Hyödynnettävissä olevan datan määrä on valtava ja kasvaa nopeasti matkalla kohti älykästä kaupunkia ja tulevaisuutta. Kunnissa ja kaupungeissa pohditaan, miten hyödyntää tietoa tehokkaasti elinvoimaisuuden takaamiseksi ja johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.​

Tiedolla johtaminen on laaja käsite, joka sisältää ratkaisut raporteista tekoälyyn. Datan hyödyntäminen on avainasemassa organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi. 

Me CGI:llä tunnemme kunta-alan ja tarjoamme kunta-johdon tueksi monipuolista osaamista tiedolla johtamiseen. Ratkaisumme ja palvelumme ovat osa kaikkien suomalaisten päivittäistä arkea eri elämänalueilla kaikkialla Suomessa.

Voimme auttaa selvittämään organisaatiosi datan hyödyntämisen nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuudet​ sekä rakentaa kunnalle työkalun, joka sisältää avainmittariston päätöksentekoa varten.

    

Lue lisää hallinnon ja johtamisen sivuilta

 

cgi-lahellasi-kunnat

  

Hyvin suunniteltu asuinalue, joka tukee kaupunkiympäristön kehitystä

Kunta- ja kaupunkiympäristö

Tuemme kuntia elinvoimaisen ympäristön kehittämisessä ja autamme lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä. Tavoitteenamme terveellinen ja turvallinen elinympäristö, eheä yhdyskuntarakenne ja toimiva kuntatekniikka.

Lue lisää

the girl is studying with tablet

Sivistystoimi ja varhaiskasvatus

Me CGI:llä toimimme asiakkaidemme arjessa yhteiskuntavastuullisena kasvatuksen kumppanina palveluja tarjoavien kuntien kanssa. Tavoitteenamme on sujuva arki lapsen ja nuoren parhaaksi.

Lue lisää

Alustatalous

Alustatalous ja ekosysteemit

Innovoimme kuntien ekosysteemi- ja verkostorakentamista. Alustatalous murtaa kuntien perinteisiä toimintamalleja ja tuloksena on arvoverkkoja, joissa toimijoiden jakamalla datalla luodaan jotain uutta. 

Lue lisää

    


  

IT-ulkoistusten hyödyt ja onnistumisen edellytykset

IT-ulkoistukset ja hallinnoidut IT-palvelumme tarjoavat nopeita säästöjä kuntatalouteen. Ulkoistamisen taustalla onkin usein ensisijaisesti halu säästää IT-kustannuksissa. Säästöjä saadaan keskimäärin 25 %. Pitkällä tähtäimellä, oikean kumppanin kanssa toimiessa, olennaisimmiksi hyödyiksi kuitenkin muodostuvat saatujen säästöjen uudelleen investointi organisaation kasvumahdollisuuksiin, toiminnan digitalisointiin ja uusiin innovaatioihin. 

Tutustu IT-ulkoistuksen mahdollisuuksiin tarkemmin Smart City Academyn verkkokurssilla. Käsittelemme kurssilla onnistuneen IT-ulkoistuksen anatomiaa ja ulkoistuksen tarjoamia hyötyjä kunnille.

Lue lisää ja lähde mukaan laskemaan hyötyjä

Woman and laptop

    


   

Asiantuntijamme apunasi

CGI tarjoaa palveluja IT:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi kuntasektorille yli 40 vuoden kokemuksella. Olemme vahvasti läsnä asiakkaidemme arjessa, tunnemme paikalliset tarpeet, ja lisäksi käytössämme on koko globaalin verkostomme osaaminen.

Asiantuntijoidemme näkemykset auttavat sinua älykkään kunnan eli todellisen Smart Cityn rakentamisessa. Lue Smart City -blogista uusimmat asiantuntijoidemme näkemykset!

Lue asiantuntijoidemme blogia

 


Tulevaisuuden kunta -uutiskirje

Tilaa Tulevaisuuden kunta -uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa innovatiivisista blogeistamme, mielekiintoisista asiakastarinoista ja uusimmista ratkaisuista!